Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sygnalizacja dźwiękowa jednak nie zawsze bywa włączona. Bardzo często można spotkać się z działająca sygnalizacją dźwiękową, która jednak pozostaje przez cały czas wyłączona. Taki stan może być spowodowany między innymi obawami o protesty mieszkańców ze względu na uciążliwy hałas generowany przez sygnalizatory dźwiękowe na przejściach dla pieszych. Za przykład niech posłuży informacja prasowa, w której mieszkańcy Bydgoszczy skarżyli się na uciążliwy hałas, gdyż w wyniku modernizacji skrzyżowania zamontowano na nim zbyt głośne sygnalizatory dźwiękowe. Czasami problem bywa rozwiązywany przez czasowe wyłączenie sygnalizatora. Zdarza się również, że podczas modernizacji skrzyżowania likwidowane są sygnalizatory dźwiękowe, a osoby z dysfunkcją wzroku zmuszone są do korzystania z przejścia dla pieszych, gdzie zielone światło wymuszane jest przyciskiem bez żadnej informacji dźwiękowej.

Innym poważnym problemem związanym z sygnalizacją dźwiękową jest niejednorodność sygnału dźwiękowego. Regulacja prawna dopuszcza bardzo szeroki, praktycznie zezwalający na dowolność, zakres dopuszczalnych dźwięków emitowanych przez sygnalizatory akustyczne. Być może związane jest to z niewiedzą, jaki właściwie dźwięk, jego wysokość, głośność, częstotliwość powtarzania jest najdogodniejszy do sprawnego przeprowadzenia niewidomego przez jezdnię. Z obserwacji wynika, że bywają przejścia, przez które idzie się jak po sznurku, niejako powadzonym przez kanał dźwiękowy sygnalizatora, a na innych jest to niemożliwe. Być może należałoby, poza zawodną sygnalizacją dźwiękową jako zabezpieczenie zainstalować jednorodny sygnał wibracyjny, który w przypadku zamętu, w którą osoba niewidomo może być wprowadzona przez różnorodną sygnalizację dźwiękową, pozwoli tej osobie zorientować się w sytuacji.

Sygnalizacja wibracyjna jako jedyna pozwala przejść bezpiecznie przez jezdnię osobom głuchoniewidomym, a także w miejscach hałaśliwych np. przy dużych skrzyżowaniach, gdzie poza sygnalizacją dźwiękową dochodzi bardzo wiele różnego rodzaju hałasów, staje się sygnałem bardziej pewnym i bezpieczniejszym, bo mniej narażonym na zakłócenie przez zewnętrzne bodźce. Dlatego w Europejskim Roku Obywateli trzeba zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, dla realizacji praw wynikających zarówno z obywatelstwa UE, jak i z obywatelstwa krajowego, ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.