Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Głównym celem organizacji jest prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski skupiających około 250 niepełnosprawnych osób i zatrudniając 101 pracowników o wysokich kwalifikacjach.

 Poprzez spotkania z posłami uczestniczącymi w  komisjach sejmowych Fundacja stara się wpływać na kształt ustaw sejmowych dotyczących środowiska niepełnosprawnych uchwalanych przez sejm. Z inicjatywy fundacji odbyło się również szereg konferencji, seminariów i szkoleń, również międzynarodowych.

Fundacja "Miłosierdzie" jest inicjatorem i realizatorem spartakiad sportowych, rajdów, imprez edukacyjno - integracyjnych, konkursów plastycznych, wystaw, prezentacjI i przeglądów.

W 2003 r. Fundacja podpisała umowę o współpracy z dwoma organizacjami z Niemiec, a wymiana nabytych doświadczeń jest korzystna dla obu stron. Niemiecki partner przekazał Fundacji pojazdy oraz sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie pracowni terapeutycznych w prowadzonych przez Fundację placówkach rehabilitacyjnych. W ramach partnerstwa miała miejsce również dwustronna wymiana pracowników,  której celem było  wzajemne zapoznanie się kadry z nowoczesnymi formami i metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania prowadzone przez Fundację podejmowane są w ramach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogłaszanych przez samorządy powiatów na których terenie znajdują się placówki rehabilitacyjne prowadzone przez fundację oraz na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Oprócz wymienionych działań realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej Fundacja rokrocznie organizuje szereg pomniejszych imprez edukacyjno – kulturalnych dla osób niepełnosprawnych: wystaw prac plastycznych, eksponowanych między innymi w Ministerstwie Polityki Społecznej, Sejmie i Senacie RP, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, prezentacjach artystycznych i muzycznych itp. Zorganizowano również szereg wycieczek krajoznawczych na terenie kraju i zagranicą.

Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Fundację przeciętnie wynosiła, w zależności od charakteru działań, od 100 do aż 1000 osób niepełnosprawnych

Wartym podkreślenia jest fakt, że podpisana w 2003 r. umowa o partnerstwie z organizacjami z Niemiec, jak i ścisły kontakt z organizacją IMF z Austrii, zaczęły przynosić widoczne efekty w postaci działań integracyjnych, sportowych i kulturalnych o  międzynarodowym charakterze. Osoby niepełnosprawne z Polski miały możliwość uczestniczenia w kilku edycjach Biegu sztafetowego niepełnosprawnych po Europie, Decathlonach organizowanych poza granicami kraju oraz działaniach integracyjno - sportowych w Dillingen i Nordlingenn w Bawarii. Fundacja również gościła ekipy zagranicznych niepełnosprawnych sportowców  i artystów na kilku ogólnopolskich spartakiadach, halowych mistrzostwach w lekkiej atletyce i konkursach plastycznych.

Działania te, obserwowane i komentowane przez media zagraniczne, pozwoliły zaznaczyć i odnotować w zjednoczonej Europie obecność polskich organizacji zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 

Load More