Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 maja 2015 w godzinach 9.00 – 14.00 w Oddziałach ZUS na terenie całego kraju.

Podczas Dnia Otwartego bezpłatnych rad będą udzielać m.in. specjaliści ds. ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje w jednym miejscu.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. przedstawiciele:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Powiatowych Urzędów Pracy,
  • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
  • Organizacji Pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych

Każda osoba, która odwiedzi placówkę ZUS w tym dniu otrzyma najnowsze wydanie „Informatora dla Osób Niepełnosprawnych” przygotowanego wspólnie przez ZUS i PFRON oraz inne materiały informacyjne.