W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podsumowano akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011 . W tym roku od stycznia do maja , 319 podatników przekazało na konto KSON łącznie kwotę 22.620,- zł . Ta akcja prowadzona jest w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych już od 2004 roku . Wszystkie wpłacone kwoty w październiku każdego roku przekazujemy obdarowanym. W tym roku zadeklarowane kwoty w całości wpłyną na cele rehabilitacyjne min. dla:

  • B. Palczak
  • A.Bańka
  • A. Janas
  • M. Szociński
  • M. Napora
  • J.Konieczna

Dowody przelewów wręczono w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na spotkaniu w dniu 16 października 2012r.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.