Podczas konwersatorium Inteligentnej Energetyki w dniu


23.II.2021r. zaprezentowany został ranking
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/ENERGETYKA_Transformacja%20energetyczna%20do%20elektroprosumeryzmu.pdf

strategicznych działań w transformacji TETIP Elektroprosumeryzm:

1.  Pasywizacja budynków (zasobów mieszkaniowych): 5-krotne
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.
2.  Elektryfikacja ciepłownictwa: 3-krotnie mniejsza energia napędowa
pomp ciepła w porównaniu z zapotrzebowaniem
na ciepło grzewcze.
3.  Elektryfikacja transportu: 3-krotnie wyższa sprawność samochodu
elektrycznego w porównaniu z samochodem
z silnikiem spalinowym.
4.  Reelektryfikacja OZE: zaledwie o 20% wyższe zapotrzebowanie na
energię elektryczną OZE.

Ranking pokazuje, jak efektywny i „bezkonkurencyjny” będzie
elektroprosumeryzm na drodze do redukcji emisji
i neutralności klimatycznej w Subregionie, zapewniając 3-krotnie
wyższą wydajność energetyczną względem
rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw
transportowych) energetyki paliw kopalnych WEK-PK
w Polsce (na świecie obecnie ta krotność jest z dużym
prawdopodobieństwem podobna), a 6-krotnie wyższą
względem rynków energii chemicznej energetyki paliw kopalnych WEK-PK w
Polsce, i podobnej na świecie,
ale względem rynków energii chemicznej i energii jądrowej.
Elektroprosumeryzm, rozpatrywany w kontekście
Subregionu Wałbrzyskiego pozwala zatrzymać wielki strumień środków,
rzędu 3,4 mld PLN. Chodzi
o przejęcie rocznych rynków energetyki paliw kopalnych i strumieni
środków o wartości (łącznie
z podatkami i parapodatkami) wartych 200 mld PLN (kraj, 2019) ∙
(0,647꞉ 38) = 3,4 mld PLN (wartość
oszacowana z wykorzystaniem metody skalowania elektroprosumeryzmu,
którego podstawą jest liczba
mieszkańców [1]. Ponadto w Subregionie jest możliwe przyspieszenie
dojścia do elektroprosumeryzmu, i tym
samym osiągniecia celów UE w następującym harmonogramie:

1.  W sołectwach do 1000 mieszkańców – 20% ludności – już w
horyzoncie 2035.
2.  W miastach z liczbą mieszkańców poniżej 20 tys. i w gminach
(poza sołectwami
z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys. mieszkańców) – 55% ludności
– w horyzoncie 2040.
3.  W miastach powyżej 20 tys. mieszkańców – 25% ludności – w
horyzoncie 2045.

Są to efekty możliwe potencjalnie do osiągnięcia w Subregionie
Wałbrzyskim (i wszędzie !!) dzięki partycypacji społecznej.
ale ta partycypacja musi realnie zaistnieć. A ta jest możliwa dzięki
unikatowym właściwościom elektroprosumeryzmu
porównywalnym z konsekwencjami elektryfikacji, a następnie cyfryzacji,
które ukształtowały cały XX w.

Materiały na Konwersatorium (agenda i informator Stowarzyszenia Klaster
3x20) są na platformie;  http://ppte2050.pl/platforman   [1]


http://ppte2050.pl/platforman/konwers/archiwum/index.php?name=1&place=Gliwice


str. 2

Z materiałami z wcześniejszego konwersatorium można zapoznać się na
stronie:
  https://ppte2050.pl/platforman/konwers/archiwum/index.php?evid=7