dyrektywa WEBaadostosowaniu stront internetowych oraz aplikacji mobilnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W Brukseli 26 października br. Parlament Europejski w końcu przyjął dyrektywę o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego (dyrektywa internetowa). Obecnie wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne, w tym dokumenty elektroniczne i multimedialne, władz publicznych w Europie muszą być dostępne dla całego grona odbiorców, w tym 80 milionów osób niepełnosprawnych.

To olbrzymi krok milowy do osiągnięcia integracyjnego społeczeństwa cyfrowego, w którym osoby z niepełnosprawnością jak i inni (np. seniorzy) użytkownicy znajdą dostęp do usług internetowych i informacji na równi z innymi ludźmi. Jest to prawo zagwarantowane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, które zostało ratyfikowane przez UE.

W ciągu ostatnich lat członkowie i organizacje partnerskie Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF) walczyli o dostępność stron internetowych i przyjęcie sensownej dyrektywy w oparciu o Konwencję. Pierwotny wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy internetowej, został opublikowany w 3 grudnia 2012 roku, zawierał jedynie kilka kategorii usług (podatkowe, pracownicze, edukacyjne i małym zakresie zdrowotne) oraz miękkich środków egzekucyjnych. Ten okres to czas dyskusji i prac nad powstaniem jednolitego tekstu. Nie obyło się bez gorzkich słów w trakcie spotkań. Wśród mocno zaangażowanych eurodeputowanych znajduje się m.in. Dtia Charanzova z Czech, która w trakcie kolejnych rozmów, a właściwie kolejnych dyskusji nieprzynoszących żadnego realnego skutku (m.in., 11 października) – skwitowała to krótko: „To naprawdę wstyd! To czego potrzebujemy, to zasada o samodzielnej egzystencji, a nie fragmentaryczne podejście do problemu niepełnosprawności”.

Przewodniczący Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF) Janis Vardakastanis, stwierdził – Dostępność to kwestia praw człowieka i warunek uczestnictwa w społeczeństwie. Niniejsza dyrektywa to bardzo istotny krok w promowaniu praw osób niepełnosprawnych w ramach UE i zgodnie z Konwencją ONZ. Niniejsza dyrektywa ułatwia w harmonijny sposób przeprowadzić prawdziwą zmianę, wręcz rewolucję w życiu 80 milionów osób z niepełnosprawnością.

Dyrektywa Web (internetowa) wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po tym czasie państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na zmianę przepisów krajowych zgodnie z zaleceniami dyrektywy. Rok po okresie 21 miesięcy od wprowadzenia dyrektywy wszystkie nowe strony publiczne UE powinny być szeroko dostępne, a starsze po 2 latach, zaś aplikacje mobilne będą miały na to 33 miesiące. Europejskie Forum Niepełnosprawności będzie kontynuować pracę wraz z przedstawicielami poszczególnych państw członkowskich nad poprawnym i sprawnym wprowadzaniem dyrektywy na poziomie kraju, równocześnie kontrolując państwa członkowskie. Obecna Dyrektywa Web (internetowa) nie jest jeszcze doskonała. Zostały do dopracowania jeszcze osobną dyrektywą medialne usługi audiowizualne.

Anna Daskalakis