Zapraszamy na cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych organizowanych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Dolny Śląsk Wczoraj - Dolny Śląsk Dziś - aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę”.

Zaplanowano 6 autokarowych wycieczek, w których mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne bez względu na przynależność do jakiejkolwiek organizacji.

Zapewniamy przejazd autokarem, ubezpieczenie NWW, przewodnika, opiekunów, obiad i bilety wstępu.

Każda wycieczka poprzedzona będzie prezentacją multimedialną w świetlicy integracyjnej KSON.