*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze* zaprasza

 osoby z niepełnosprawnościami, legitymujące się aktualnym orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności lub/i równoważnym, do składania
wniosków o dofinansowania w bieżącym roku ze środków *Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *w następującym
zakresie:

1.

dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

2.

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych, w komunikowaniu się,

3.

dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

4.

dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,

5.

dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
działalności w formie spółdzielni socjalnej.

WSystemie ObsługiWsparcia PFRON zostały aktywowane nabory wniosków na
dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychz datą
obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wobec powyższego
wnioski w przedmiotowym zakresie można składać on-line. Wnioski w
wersji papierowej są dostępne w siedzibie MOPS w Jeleniej Górze przy
al. Jana Pawła II 7 oraz w wersji elektronicznej pod adresem
_http://www.mops.jelenia-gora.pl <http://www.mops.jelenia-gora.pl/>
[1]_w zakładce Dział Rehabilitacji.

*T**rwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu celowego
PFRON „Aktywny samorząd”.* Zgodnie z założeniem PFRON w*2021 roku
realizowane będą następujące formy wsparcia:*

*Moduł I*

1.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej;

2.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym;

3.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

4.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Powyższe wnioski o dofinansowanie należy składać w formie
elektronicznej w systemie SOW (_https://sow.pfron.org.pl/_). Termin
zakończenia przyjmowania wniosków to *31 sierpnia 2021 r*.

*Moduł II* – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie należy składać w
formie elektronicznej w systemie SOW (_https://sow.pfron.org.pl/_).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 10 października 2021 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 - semestr
zimowy).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków. W
przypadku pytań proszę kontaktować się z *Działem Rehabilitacji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* w Jeleniej Górze, al. Jana
Pawła II 7, telefon 75 75 58 801 lub 75 75 58 802.

-- 
Monika Jabłońska - Ankiel, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i
Organizacji Pozarządowych, Naczelnik Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac
Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 6162