Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Być może będzie lepiej!!!!!
Parking!
Dzisiaj odbyły się rozmowy z Dyrekcją Szpitala jeleniogórskiego na temat liberalizacji opłat za korzystanie osób niepełnosprawnych z parkingu przyszpitalnego. Ustalono, że istnieje możliwość wprowadzenia abonamentu ulgowego dla niepełnosprawnych, wartości 30 zł za miesiąc, tj
równowartość 10 godzin postoju auta na parkingu. Po drugie, zostanie podjęta inicjatywa instalacji przed szlabanem dodatkowego parkingu dla około 10 samochodów osób niepełnosprawnych, które będą wykorzystywane w nieodpłatnie na podstawie kart parkingowych . Wreszcie podejmowane będą rozmowy z operatorem parkingu w sprawie obniżenia stawki dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu, oprócz Dyrektorki Szpitala Sylwii Modrzyk, uczestniczyli również Marek Obrębalski,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczący Społecznej Rady Szpitala oraz piszący te słowa, Stanisław Schubert, Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej. Więcej o tym spotkaniu usłyszycie w Radio KSON i przeczytacie naszych mediach.
  
 
Stanisław Schubert