Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 14) osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w sprawie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazania opiekuna przez osobę wymagającą opieki;

15) osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – a także przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej wskazany przez osobę wymagającą opieki;