1Od stycznia br. w KSON-ie pomagamy bezpłatnie wypełniać formularze PIT- rozliczenia za 2017 rok. Dotychczas skorzystało z tej możliwości kilkadziesiąt osób. Zainteresowanych zapraszamy do KSON-u we wtorki i w czwartki od 11:00 do 14:00. Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 800 700 025 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że od 14 lat wszyscy podatnicy mają prawo do dzielenia się swym podatkiem z najbardziej potrzebującymi. Do końca kwietnia każdego roku przy obowiązku wypełniania formularza PIT, w odpowiedniej rubryce wystarczy wpisać nazwę i numer KRS Organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe!

Adresatem może być jedynie Organizacja bądź Fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym wykazem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które co roku uaktualnia i upublicznia wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, którym możemy okazać swoje wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku.

Kogo wybrać? Najlepiej Organizację z naszego terenu, która jest rozpoznawalna i o której coś wiadomo.

Warto też pamiętać, że to podatnicy decydują na jakie cele chcą przekazać swój 1% podatku. Czy to ma być na rehabilitację potrzebującym czy też dla zwierząt w schronisku, wybór należy do nas.

Dla Ciebie to nic nieznaczący 1%, a dla innych szansa na lepsze jutro.

WARTO POMAGAĆ!!!