Nauczyciel fizyki i matematyki udzieli nieodpłatnie korepetycji niepełnosprawnym

dzieciom i młodzieży. 

Zgłoszenia w biurze KSON (tel. 757524254)