bezpiecz128 marca 2017 r. w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych miało miejsce spotkanie z dr Marcinem Soboniem autorem artykułów naukowych i specjalistą z zakresu bezpieczeństwa.

W spotkaniu wzięły udział osoby słabo widzące i niewidome ze Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku. Celem spotkania było wyjaśnienie i wskazanie negatywnych trendów w zakresie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa zachodzących w dzisiejszym świecie.

bezpieczPrzedstawiono problematykę związaną z przestępczością, terroryzmem oraz omówiono podstawy zachowań w sytuacjach trudnych, związanych z omawianą tematyką. Na koniec wykładu wśród uczestników spotkania została przeprowadzona ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa, która wskazała, że świadomość zagrożeń jest duża a zapotrzebowanie na wyjaśnianie zjawisk zachodzących w tej materii wzrasta. Uczestnicy spotkania swój stopień poczucia bezpieczeństwa w mieście ocenili, jako relatywnie wysoki.

Spotkanie z dr Soboniem jest kontynuacją działań Organizacji zrzeszonych, KSON w zakresie kształtowania zachowań w przypadku zagrożenia terrorystycznego, napadu, kradzieży lub innej formy agresji. Warto dodać, że KSON realizując projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, który dotyczy placówek oświatowych w całym kraju sukcesywnie kształci trenerów w tym specjalizujących się w tym zakresie.

bezpiecz2Już w kwietniu br. grupa 50 trenerów z całej Polski weźmie udział w kolejnym takim szkoleniu organizowanym przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Szczecińskiego. „To było bardzo pożyteczne spotkanie”- mówi 70-letnia niedowidząca Pani Mieczysława z SIW-u. „Dowiedzieliśmy” się jak powinniśmy reagować na coraz częściej spotykane przypadki agresji w autobusie, sklepie, kinie czy na ulicy.

Wkrótce kolejne spotkania na temat bezpieczeństwa otwarte również dla mieszkańców miasta.