Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nie wiadomo dokładnie, kiedy w miejscu dzisiejszych Janowic Wielkich powstała pierwsza osada, ale na pewno miało to miejsce nie później niż w XIII wieku. Miejscowość w tym czasie związana była z ośrodkiem górniczo - hutniczym w Miedziance, razem z którą wchodziła początkowo w skład posiadłości ziemskiej z siedzibą w Mniszkowie. Pierwsze pewne i potwierdzone wzmianki o miejscowości pochodzą dopiero z II połowy XIV wieku, a zatem z okresu, gdy kopalnie w Miedziance były już od dawna eksploatowane.

Właściciele janowickich dóbr zmieniali się często. Jednym z pierwszych znanych z imienia był Clericus Bolcze wymieniony w dokumentach z roku 1372, prawdopodobny założyciel zamku Bolczów. Spośród wielu posiadaczy tych ziem warto wymienić także ród Burghausów którzy w 1534 r. sprzedali majętność Hansowi Schaffgotschowi z zamku Chojnik.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki osadnictwa na terenach zajmowanych obecnie przez gminę Wleń nikną w pomroce dziejów, a wszystko wskazuje na to, że są to czasy bardzo odległe. Świadczą o tym chociażby przeprowadzone w XX wieku badania archeologiczne, których wynikiem było (między innymi) odnalezienie w Radomicach monet z czasów rzymskich, natomiast w Marczowie - siedziby Prasłowian.

Pierwsze zapiski związane w terenami dzisiejszego Wlenia pochodzą z X wieku wspominają o grodzisku na Górze Zamkowej. Wszystko wskazuje, ze to właśnie ów gród stał się centrum rozwoju okolicy. Za panowania Piastów został podniesiony do rangi kasztelanii i stawiany na równi z największymi śląskimi grodami.
W drugiej połowie XII w. zamek - jako pierwszy na ziemiach polskich - uzyskał konstrukcję murowaną. Kilka lat przed tym wydarzeniem pojawiły się pierwsze zapiski o powstaniu, u podnóża Góry Zamkowej, większej osady o nazwie Brzozowo vel Birkenau, która to osada w 1214r. uzyskała prawa miejskie, nadane jej przez Henryka Brodatego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Asysta dla pasażerów niepełnosprawnych

Jedną z podstawowych zasad naszej polityki korporacyjnej jest zapewnienie, aby wszyscy nasi Klienci byli traktowani identycznie w całym procesie obsługi. Pasażerom niepełnosprawnym zapewniamy potrzebną asystę na lotniskach i na pokładach naszych samolotów.

Jeżeli podróżują Państwo rejsem realizowanym przez samolot typu ATR-42 lub ATR-72, mogą wystąpić restrykcje dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych. Zalecamy kontakt z naszymi biurami sprzedaży lub Call Center w celu upewnienia się co do zakresu usług i udogodnień oferowanych przez naszych partnerów.

  • Asysta dla pasażerów z ograniczoną zdolnością ruchową
  • Asysta dla pasażerów z ograniczoną zdolnością wzrokową
  • Asysta dla pasażerów z ograniczoną zdolnością mowy i słuchu
  • Asysta dla pasażerów podróżujących z psem przewodnikiem
  • Asysta dodatkowa
  • Restrykcje

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Chociaż według kronikarzy korzeni Gryfowa Śląskiego należy szukać jeszcze w X wieku, kiedy na skrzyżowaniu istniejących szlaków handlowych istniała już spora osada, zachowane dokumenty łączą początki miasta z księciem Bolesławem Wysokim. Nazwę miasta wywodzono od możnego rodu śląskiego Gryfitów, który odgrywał ważną rolę na Śląsku aż do bitwy pod Legnicą. W przeszłości miasto i okoliczne wioski silnie związane były z rodem Schaffgotschów rezydujących na zamku Gryf od pierwszych lat XV wieku.