Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Leśna, to niewielkie dolnośląskie miasteczko położone w odległości około 10-ciu kilometrów na południowy – zachód od Lubania Śląskiego, prawie dokładnie w połowie drogi łączącej Lubań z Czerniawą Zdrój.

Pierwsza wzmianka o osadzie Leśna datowana jest na rok 1144, natomiast pierwszym źródłem podającym Leśną jako osadę miejską jest akt sprzedaży miasta datowany 3-go mają 1329 roku. Dokument wystawiony jest przez księcia Henryka I Jaworskiego, który władał Leśną od roku 1319. Po śmierci księcia w roku 1346 miasto wraz z przyległościami znalazło się pod panowaniem korony czeskiej. Od tego okresu aż do roku 1785 Leśną władała rodzina von Dobschütz.

      Ważne dla rozwoju miasteczka były przede wszystkim przywileje, nadane mu przez Władysława II Jagiellończyka, m.in. przywilej cechowy z roku 1487 i prawo organizacji targów z roku 1515. Dzięki tym aktom prawnym Leśna stała się dużym i znanym ośrodkiem rzemiosła.

      Miasto wielokrotnie było niszczone przez powodzie i działania wojenne. Kres dotychczasowemu rozwojowi gospodarczemu przyniosła wojna trzydziestoletnia, która doprowadziła do upadku miejscowy handel i rzemiosło. Po zakończeniu działań wojennych w mieście i okolicy dynamicznie rozwijało się rzemiosło tkackie, co przyczyniło się do ponownego rozwoju Leśnej. W krótkim czasie miasteczko stało się jednym z największych ośrodków rzemieślniczych na pograniczu śląsko-czeskim.

      Wiek XIX to okres uprzemysłowienia miasteczka, w którym powstały pierwsze zakłady włókiennicze. Dwie ostatnie dekady XIX i pierwsze lata XX wieku to również okres zagęszczania sieci połączeń kolejowych w całych Prusach. Zmiana przepisów ułatwiła budowę linii drugorzędnych, nie wymagających spełnienia wszystkich norm kolei głównych. Rozbudzono w ten sposób oczekiwania budowy połączeń ze wszystkimi ośrodkami administracyjnymi w kraju.

      W tym czasie połączenie kolejowe z Lubaniem uzyskuje także Leśna. Po uruchomieniu połączenia miało miejsce zdarzenie, które na trwale zmieniło obraz regionu, w tym także Leśnej. W dniu 30.07.1897 roku, na skutek rekordowych opadów deszczu, doliną Kwisy przetoczyła się fala powodziowa wyrządzając po drodze ogromne szkody, które zmusiły władze do przeprowadzenia szeregu inwestycji hydrotechnicznych.

      Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w roku 1900 właśnie w przełomowej dolinie Kwisy. Na przedpolu Leśnej powstała w latach 1905- 1907 imponująca, kamienna tama wraz z elektrownią wodną, a za tamą jezioro nazwane Leśniańskim, które od początku pełniło rolę rekreacyjną.

      Dla potrzeb retencyjnych i w celu pozyskania energii powyżej Jeziora Leśniańskiego utworzono w latach 1919-1924 jeszcze jeden sztuczny zbiornik na Kwisie, nazwany Jeziorem Złotnickim. Nad brzegami jezior powstały ośrodki wypoczynkowe i przystanie. Leśna zachowała miły charakter miasteczka prowincjonalnego pomimo ogłoszenia jej oficjalnym letniskiem.

      W czasie II wojny światowej w miasteczku i okolicach pracowało wielu Polaków wywiezionych tutaj na roboty przymusowe. Leśna została przestawiona na produkcję militarną, a w sąsiedztwie miasta usytuowano filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W Leśnej prowadzono m.in. testy silników rakietowych oraz produkcję części do latających bomb. Niejasny jest zakres budowy podziemnych fabryk, do których wejścia są do dziś widoczne w pobliżu miasta, a które także obecnie budzą sporo emocji w eksploratorach podziemi i poszukiwaczach tajemnic.

      W 1945 miasto zostało włączone do Polski, a jego dotychczasową ludność wysiedlono do Niemiec. Jednocześnie Leśna utraciła prawa miejskie, odzyskując je ponownie dopiero w 1962 roku. W połowie lat 90-tych XX-tego wieku. zlikwidowano linię kolejową do Lubania, doszło także do restrukturyzacji miejscowego przemysłu.

      Okolice Leśnej są cennymi terenami rekreacyjnymi. Największą atrakcją Leśnej okolic jest niewatpliwie Zamek Czocha, a także zamki Rajsko i Świecie. Dużą atrakcję szczególnie dla wczasowiczów i wodniaków stanowią jeziora Leśniańskie i Złotnickie . Turyści poszukujący śladów przeszłości również w samej Leśnej znajdą zabytki i atrakcje godne uwagi.