Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koniec roku skłania do podsumowań i życzeń na nadchodzący nowy 2016 rok. Do życzeń wcześniej złożonych chciałabym dołączyć również podziękowania za dotychczasową współpracę. Szczególnie cenię sobie aktywny udział KSON w Jeleniej Górze w Obchody Dni Osób Niepełnosprawnych jakie organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oprócz dyżuru na Sali obsługi klientów i wymiany doświadczeń w czasie naszego corocznego spotkania to bezcenne było również doświadczenie jakie zdobyliśmy stając się choć na chwilę osobami z niepełnosprawnością wzroku. Zrozumienie sytuacji w jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne pozwala nam poprawiać obsługę klientów.
Dołączyłam pamiątkowe zdjęcia z maja 2015.

Z wyrazami szacunku

Marzanna Damasiewicz
Kierownik Inspektoratu

IMG 1867

IMG 1840

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze rozpoczęło cykl spotkań na temat zagrożeń współczesnego świata, które coraz częściej pukają także do oddalonych od centrów miejscowości.
24 listopada 2015 roku w sali integracyjnej KSON na temat zagrożeń terrorystycznych rozmawiano z Mirosławem Bołociuchem – Prezesem Stowarzyszenia Dżudżitsu - konsultantem ds. zwalczania terroryzmu - instruktorem sportów walki.
W czasie 2-godzinnego spotkania Pan Mirosław przekazał wiedzę o źródłach prowadzących do terroryzmu. To właściwie zaczyna się od hajtu – wszechobecnej mowy nienawiści i tolerancji dla nieludzkich słów, które często wywołują nieludzkie czyny. Terroryzm – to stosowanie przemocy, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszcenia przeciwnika - dla wywarcia presji na społeczeństwo i władze, poruszenie opinii publicznej, wymuszenie ustępstw.
Spośród form terroryzmu możemy wyróżnić terroryzm ekonomiczny, ideologiczny, rasistowski, medialny, patologiczny, tzw. zbrojny oraz religijny - najgłośniejszy obecnie. Za akcjami terrorystycznymi różnych form stoją duże pieniądze, często o nieznanym pochodzeniu.
Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia?
Po pierwsze należy mieć oczy otwarte dookoła głowy - obserwować nietypowe zachowania osób – zwracać uwagę na pozostawione bez opieki pakunki, torby, przedmioty. Zaniepokoić nas powinny również parkujące samochody typu furgon w okolicach, gdzie zbierają się ludzie /kościoły, stadiony etc,/.
Zawsze w przypadku wątpliwości lepiej powiadomić policję tel. 997, podając miejsce i rodzaj ewentualnego zagrożenia, niż sprawę zbyć milczeniem.
Wiele pytań uczestników spotkania dotyczyło sposobu reakcji na sytuacje bezpośredniego zagrożenia. „Nie bądźcie agentami 007, bo życie, to nie jest film". Należy bez paniki starać się oddalić od miejsca zagrożenia, nie porzucając swoich osobistych rzeczy, które mogłyby utrudnić pracę służbom interwencyjnym.
Należy oczekiwać przybycia służb interwencyjnych i wdrożenia profesjonalnych procedur, które mogą zapobiec nieszczęściu.
„Takie szkolenia będziemy prowadzić cyklicznie, mówi Mirosława Jośko z Zarządu SIW, ponieważ sytuacja osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo, ruchowo i mentalnie jest szczególnie trudna wobec wszelkich zagrożeń „.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tradycyjnie już w październiku KSON podsumował akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych. Upoważnionymi do zbierania darowizn z tytułu jednego procenta są organizacje pożytku publicznego. W 2015 roku łączna kwota wpłat od ponad półtora tysiąca darczyńców wyniosła około 77 tysięcy złotych. Była to kwota mniejsza w porywaniu z rokiem ubiegłym o około 7 tysięcy złotych, ale zwiększyła się ilość obdarowanych. W roku 2014 było ich 22 a w roku 2015 -39 osób otrzymało wsparcie. Wysokość darowizn była różna, od 11 tysięcy do 19 złotych na osobę. W roku 2015 KSON odszedł od szerokiej akcji medialnej promującej godne popularyzacji postawy darczyńców. Po doświadczeniach lat poprzednich, a szczególnie roku 2014, kilka obdarowanych rodzin spotkało się z wyjątkową nieżyczliwością w swoim otoczeniu, z tego powodu nie publikujemy informacji o konkretnych obdarowanych osobach. Niestety mowa nienawiści sięga również tak czystych intencji jak pomoc drugiemu człowiekowi, a przecież od nieludzkich słów do nieludzkich zachowani jest tylko krok.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeszcze do końca roku 60 osobowa grupa seniorów i osób niepełnosprawnych z KSON weźmie udział w 2 wyprawach do Karkonoskiego Parku Narodowego. Pierwsza z wypraw odbyła się 12 listopada i prowadziła do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu. Jestem zaskoczona i zafascynowana bogactwem i różnorodnością flory i fauny regionu w którym mieszkam od 40 lat – mówi Pani Dominika. Poznaliśmy ekologiczne podstawy hodowli lasu, ziołolecznictwa ze specyfiką ziół obszaru Karkonoszy, poznaliśmy rośliny „ogrodu Karkonoskiego". W czasie warsztatów oglądaliśmy przez mikroskop budowę struktur kamieni, nasion, owadów, mchów i innych roślin.