Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20160224 Spotkanie z Senatorem KMroz KSON 3Od stycznia br w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje Wszechnica Karkonoska. To rodzaj platformy dyskusyjnej i spotkań z przedstawicielami władz różnych szczebli w sprawach dotyczących funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Jest to kontynuacja działań z ubiegłego roku, kiedy to członkowie z organizacji zrzeszonych w KSON spotykali się z policją, strażą miejską, przedstawicielami służby zdrowia, urzędu miasta i starostwa, a także innych jednostek.

W roku 2016 gośćmi wszechnicy byli radni rady Miasta: Leszek Wrotniewski i Robert Obaz -burzliwie rozmawiano o wprowadzeniu nowej taryf, co jest wielką szansą wodnej. W tej samej sprawie, mówi Waldemar Wiśniewski wiceprezes KSON, spotykaliśmy się z wiceprezydentem miasta - Jerzym Łużniakiem oraz Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o - Wojciechem Jastrzębskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na styczniowym spotkaniu Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku  w Jeleniej Górze  gościliśmy – mówi Pan Marek Dębski z Zarządu SIW – Prezesa MZK w Jeleniej Górze Pana Jerzego Wolskiego.

Powodem tego spotkania były krytyczne uwagi zgłaszane przez niepełnosprawnych mieszkańców i seniorów dot. obsługi komunikacji miejskiej przez MZK.

Podnoszono między innymi brak komunikatów głosowych w autobusach niektórych linii. Wyciszone komunikatory powodują dezorientację w przejazdach osób z dysfunkcją wzroku. Oczekiwaniem Jeleniogórzan  jest bardziej konkretna identyfikacja przystanku z ważniejszymi obiektami w pobliżu np. „ulica Wojska Polskiego – Urząd Miasta – Teatr”,  ulica Sygietyńskiego – ZUS – Poczta”, „Osiedle Robotnicze – KSON”, i tp. Gdyby komunikaty głosowe działały również na zewnątrz autobusów, to ułatwiłoby orientację, czy wsiadamy do właściwego autobusu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SenatorKrzysztofMroz

 W dniu dzisiejszym (środa, 23.02.) o godz. 15:15 działająca przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepłenosprawnych, Wszechnica Karkonoska zaprasza na spotkanie z z senatorem RP, Panem Krzysztofem Mrozem. Spotkanie odbędzie się w siedzibie KSON w Jeleniej Górze, przy ul. Os. Robotnicze 47A.

Serdecznie zapraszamy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Jeleniej Góry cieszyło się środowe spotkanie w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym tematem była podwyżka taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w naszym mieście

Spotkanie zorganizowało jeleniogórskie koło diabetyków. Udział w nim wzięli zarówno członkowie tego stowarzyszenia jak i jeleniogórscy radni- Leszek Wrotniewski i Robert Obaz. Zabrakło mimo zaproszenia zarówno władz miasta jak i przedstawicieli spółki wodnik- a szkoda, gdyż to właśnie do nich mieszkańcy mieli najwięcej pytań.