Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od początku 2014 roku w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych udzielane są bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, z zakresu spraw socjalnych i rodzinnych. Udzielono już ponad 200 porad z tego zakresu. Najczęstsze pytania dotyczyły ulg i uprawnień przysługujących osobom z przyznanym stopniem niepełnosprawności oraz możliwości korzystania z odpowiednich placówek świadczących pomoc socjalną. Jednym z powtarzających się pytań było prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dla szerszego grona czytelników pozwolimy sobie krótko przedstawić odpowiedź na to pytanie, nurtujące szereg osób, które zmuszone są korzystać z usług służby zdrowia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 17 sierpnia 2014 roku na jeziorze Pilchowickim odbyły się III Regaty o puchar Starosty Lwóweckiego. W klasie Optimist I miejsce zajął Kamil Ledwon, II miejsce zajął Szymon Wójcik, a trzecia była Klaudia Krystecka. W klasie Open   po trzech biegach z tzw. „przesiadaniem” zwyciężył Paweł Młynarkiewicz. Drugie miejsce zajął Aleksander Woźny. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Izydorczyk. Regaty, ze względu na warunki pogodowe, przesunięto z soboty 16.08.14 r. na niedzielę. Poprawa pogody miała duży wpływ na spore zainteresowanie zawodami. Wszyscy wspaniale się bawili.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 2 października w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie zarządu KSON z dyrektorem biura Posłanki Lidii Geringer de Oedenberg panią Zofią Ulatowską, w spotkaniu brał również udział jeleniogórski asystent społeczny pani poseł Tadeusz Smoliński. Celem spotkania było uruchomienie w siedzibie KSON społecznego biura Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg, która w ten sposób chce w swojej parlamentarnej pracy więcej uwagi poświęcić problemom niepełnosprawnych i seniorów. Wzrastająca ilość osób niepełnosprawnych biologicznie wobec starzejącego się społeczeństwa wyznacza nowe kierunki działań zmierzające do ich aktywności życiowej w celu poprawy jakości życia. Szerokie spektrum znajomości problematyki Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wynika nie tylko z 13 letniej historii tej organizacji ale również z funkcjonowania biur KSON na terenie 8 województw w kraju. Każdy z krajów Unii Europejskiej, stwierdziła pani dyrektor Zofia Ulatowska, jest suwerenny w zakresie realizacji polityki społecznej, ale ważne jest by polscy niepełnosprawni i seniorzy, a także integracyjnie pojmowane społeczeństwo, poznało dobre praktyki naszych sąsiadów. Temu właśnie służyć ma biuro, w którym dyżurować będą raz w tygodniu asystenci społeczni Pani Poseł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na szlaku – rekreacyjnie, przy stole – na poważnie

Ponad dwudziestoosobowa grupa współpracowników punktów i biur terenowych KSON prowadzonych w ramach Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych odwiedziła Sejmik w dniach 23- 24 maja.

Wolontariusze i współpracownicy współpracujących organizacji od lat zajmują się pomocą i integracją środowiska, a ich wizyta w KSON-ie miała na celu wymianę dobrych praktyk. Omówiono także szczegóły dotyczące zakresu i sposobu udzielanych informacji, zasad rozliczeń. Jest to niezwykle istotne dla spełnienia bardzo precyzyjnych i wymagających procedur Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozmowach nad perspektywami tego bardzo pożytecznego dla niepełnosprawnych projektu poruszano problem swoistego chaosu w rozwiązaniach i procedurach dotyczących niepełnosprawnych w różnych miastach tego samego województwa.