Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W poniedziałek 4.marca br. gościł w Jeleniej Górze Jarosław Duda, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z programem wizyty dostojny gość pierwsze kroki skierował do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, gdzie wziął udział w oficjalnym otwarciu pracowni komputerowej. Utworzenie i wyposażenie pracowni stało się możliwe dzięki wygranemu przez KSON konkursu pod nazwą „Senior na czasie” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przesłaniem konkursu były wszechstronne działania aktywizujące ludzi powyżej 60. roku życia i dające im szansę zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. O atrakcyjności oferty KSON najlepiej świadczy fakt, że do udziału w programie zgłosiło się ponad 160 osób, z czego do pierwszej tury projektu zakwalifikowano 20 seniorów. Reszta musi cierpliwie czekać na kolejne edycje szkoleń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Problemy finansowe jeleniogórskiego szpitala (NFZ nie chce płacić za tzw. nadwykonania), które doprowadziły do ograniczenia od kilkunastu tygodni liczby przyjęć pacjentów nawet o połowę, zdominowały obrady wczorajszej (26 listopada) sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. – NFZ krzywdzi jeleniogórzan zaniżonymi kontraktami w stosunku do innych tego typu lecznic w regionie – mówili radni. – To nieprawda – twierdził zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Michał Dzięgielewski. Wniosek o to, by radni na nadzwyczajnej sesji zajęli się problemem jeleniogórskiej służby zdrowia złożyła Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych przy poparciu wszystkich klubów radnych. Do nadzwyczajnej sesji nie doszło, ale najpierw 14 listopada zostało zorganizowane spotkanie w jeleniogórskim szpitalu, gdzie poinformowano radnych o problemie, a teraz taki punkt umieszczono w programie wczorajszej sesji, która miała przyjąć (lub nie) "Stanowisko Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie opieki zdrowotnej mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego i Szkołą Liderów w ramach Akcji „Masz Głos Masz Wybór” od maja br. realizuje program pod nazwą „Dostępni Radni”.Projekt polega na przybliżeniu Radnym różnych szczebli aktualnych problemów mieszkańców, którymi Radni winni żyć przez cały czas trwania kadencji, a nie tylko jak to się często zdarza od kampanii do kampanii wyborczej.To także dobra okazja do bliższego poznania swoich Radnych. Na zaproszenie Sejmiku pozytywnie odpowiedzieli Radni Rady Miasta Jeleniej Góry: Wojciech Chadży (SLD), Oliwer Kubicki (PiS), Leszek Wrotniewski (PO) oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Sarzyński (SLD). W spotkaniach dotychczas wzięło udział kilkunastu mieszkańców, którzy na swych rozmówców wybrali Radnych L. Wrotniewskiego i J. Sarzyńskiego.

Mieszkańcy przychodzili zwykle z problemami, którymi nie mogli sobie poradzić od lat lub miesięcy. Dotyczyły one następujących spraw: obciążeń za wodę i ścieki przez spółkę Wodnik, problemów z działalnością ZGKiL, a także bardzo poważnego problemu związanego z brakiem w mieście domu dziennej pomocy lub świetlicy terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Odrębnym tematem była poruszana sprawa braku oferty miasta i powiatu na wypoczynek letni na koloniach lub półkoloniach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z blisko dwumiesięcznej obserwacji funkcjonowania programu dostępni Radni wynika, że to dobra forma dialogu społecznego, której dotychczas w mieście i powiecie brakowało. Spotkania organizowane są nie tylko z myślą o niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pod takim hasłem 15.11.2012 r. w gimnazjum w Starej Kamienicy odbyło się spotkanie uczniów tej szkoły z osobami niepełnosprawnymi. Około 50 uczniów wysłuchało relacji niepełnosprawnych przedstawicieli inwalidzkich organizacji pozarządowych zrzeszonych w KSON. Ociemniały Pan Stanisław Stryjewski ze Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku mówił w jaki sposób przy pomocy białej laski daje sobie rade z barierami architektonicznymi w mieście. Specjalnie przygotowane okulary (zaciemnione gogle) pomogły uświadomić uczniom jak się żyje i porusza w świecie ciemności. Waldemar Wiśniewski, szef jeleniogórskich diabetyków mówił o przyczynach i skutkach cywilizacyjnej choroby jaką także pośród młodego pokolenia powoduje cukrzyca. Wiktor Żuriński niepełnosprawny sportowiec i szef klubu sportowego „Victoria” ciekawie opowiadał o Paraolimpiadzie i pasjach ludzi, dla których sport jest sposobem na życie. Zaprosił też uczniów szkoły do rozegrania meczu piłki siatkowej na siedząco, a zaproszenie zostało z entuzjazmem przyjęte. Dużym zainteresowaniem spotkała się wypowiedź Barbary Czarneckiej z Karkonoskiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych, która przestrzegała przed paleniem papierosów bo jest to jeden z najpoważniejszych powodów raka krtani i płuc. Spotkanie z dużym zaangażowaniem przygotowała Pani Małgorzata Nowak pedagog szkolny, a spontaniczne pytania dowodziły, że zmaganie ludzi z niepełnosprawnością to duże wyzwanie dla całej społeczności, którą winno cechować empatia i dążenie do pełnej integracji. Młodzi ludzie interesowali się również sprawami wolontariatu, choćby wobec zbliżającego się występu wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, której sztab od dziewiętnastego listopada funkcjonował będzie w budynku Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Osiedle Robotnicze 47a. Było to już czwarte spotkanie z uczniami szkół gimnazjalnych i liceów powiatu Jeleniogórskiego, których nieprzymuszona frekwencja dowodzi, że warto jest inwestować w wiedzę młodego pokolenia o przyczynach i skutkach niepełnosprawności. Uczniowie gimnazjum w Starej Kamienicy podjęli się napisania refleksyjnych wypracowań na temat spotkania. Najlepsze zamieszczone będą w gazecie Niepełnosprawni TU i TERAZ.