Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wspaniałym krokiem w tym kierunku jest inicjatywa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które wspólnie z Ukrainą realizuje projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Projekt zakłada utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia ma także kreować nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Jego efektem będzie też zwiększenie liczby muzeów powszechnie dostępnych, powszechnie tzn. z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zwiedzających. Taki jest trend światowy i europejski i mamy nadzieję, że dobre wiatry ideę Akademii przeniosą także do muzeów Dolnego Śląska w tym Kotliny Jeleniogórskiej.

Z Satysfakcją odnotować trzeba, że Karkonoskie Muzeum w Jeleniej Górze dzięki nakładom remontowym i modernizacyjnym zadbało o niepełnosprawnych. Wiele jest jednak do zrobienia w tym zakresie innych muzeów, do których prowadzą najczęściej schody.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W drugiej części programu „Dotyk Historii” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Banku Zachodniego w niedzielę 21 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Zamku Książ. Wzięło w niej udział 16 dzieci i opiekunów ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Organizatorzy zapewnili nie tylko przejazd i posiłek na miejscu , ale również zwiedzanie Zamku i jego podziemi oraz palmiarnię. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyli w życiu rycerskiej wioski, gdzie wspólnie z rycerzami strzelali z łuku do tarcz, zakładali na siebie rycerski rynsztunek i tradycyjnie już podziwiali rycerskie walki.

Zarówno rodzice jak i dzieci byli zafascynowani wycieczką, w wielu przypadkach po raz pierwszy w średniowiecznych murach, a wielu milusińskich zainteresowało się historią Dolnego Śląska. Kolejne spotkanie z historią zorganizujemy 8 maja 2013r. w Jeleniej Górze na podwórku KSON, gdzie dzieci będą mogli uczestniczyć w podobnych zajęciach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od pewnego czasu zastanawiam się, skąd bierze się nieufność, bezpodstawna krytyka, a w konsekwencji – lekceważenie i brak wsparcia dla organizacji pozarządowych, NGO czy non-profit – jak je tam zwą. Media ostatnio przypomniały, z okazji zakończenia prezydentury Vaclava Klausa, że ów polityk uważany za najważniejszego eurosceptyka, miał jasno sformułowane negatywne poglądy na temat NGO, twierdząc, że organizacje te, nie mając mandatu demokratycznego (nie powstając na skutek demokratycznych wyborów), chcą zmieniać życie ludzi. Zatem wywierają niebezpieczny wpływ na życie społeczne i polityczne, grupując osoby lobbujące nierzadko na rzecz własnych interesów, które w dodatku w sposób apolityczny starają się pozyskać przywileje i walczą z parlamentarną demokracją.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W listopadzie rozpoczęliśmy realizację warsztatów aktywizujących skierowanych do osób po 60 roku życia. Środki finansowe w wysokości 94 tys. złotych pozyskaliśmy dzięki udziałowi w pierwszej edycji konkursu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób w wieku 60+.