Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ponad dwudziestoosobowa grupa niepełnosprawnych z KSON otworzyła sezon rehabilitacyjny w Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie. Położony 170 m od morza ośrodek zlokalizowany pośród wydm i sosnowego lasu dysponuje 230-stoma miejscami w nowocześnie wyposażonych dwu i trzyosobowych wolno stojących domków letniskowych, w których część posiada podjazdy dla wózkowiczów.

Pokoje są gustownie urządzone z oświetlonym tarasami. Posiadają łazienkę, WC, TV i radio oraz wyposażenie plażowe (leżaki parawany, koce). Stołówka zabezpiecza całodzienne wyżywienie ze zróżnicowana dietą. Bezpłatnie można korzystać z internetu, sali terapii zajęciowej. Część rehabilitacyjną zabezpiecza wykwalifikowany personel terapeutyczny. W ramach turnusu 14-dniowego ośrodek oferuje 2 zabiegi dziennie przez 10 dni zabiegowych. Proponowane są następujące formy terapii: inhalacje, laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa oraz masaże.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we wrześniu ubiegłego roku wystąpił do Fundacji Banku Zachodniego WBK z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Dotyk Historii”. Już w połowie listopada została ogłoszona lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie do projektów w II edycji programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 2012. Pani Ewa Paciorek – Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek dzięki czemu nasza organizacja otrzymała grant w wysokości 4600,00 zł. 10 grudnia 2012r prezes KSON podpisał umowę darowizny z Fundacją (zdjęcia poniżej).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt „Senior na czasie” realizowany w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 dobiega do końca. Zainteresowanie wśród osób 60+ prezentowaną formą wsparcia było ogromne. Już na etapie rekrutacji liczba zgłaszających się osób przerosła wszelkie oczekiwania. W projekcie mogło wziąć udział 20 osób, a zgłaszających się było aż 120. Już wówczas wiadomo było , że kontynuacja tego projektu jest konieczna. W marcu Karkonoski Sejmik złożył ofertę na realizację projektu „Senior na czasie ” – II edycja. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 28 maja 2013 r ogłosiło wyniki otwartego konkursu ASOS – II edycja. Zgłoszonych ofert było aż 1800, oferta KSON-u znalazła się na 60 miejscu, kwalifikując się do otrzymania środków. Oznacza to że wszyscy chętni mogą już od 1 lipca wypełnić odpowiednie dokumenty (ankieta) potwierdzające chęć uczestnictwa w projekcie. Rekrutacji dokona Komisja zgodnie z kryteriami które zajdziecie Państwo na stronie www.kson.pl w Regulaminie projektu wybierając 30 kandydatów. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2013 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W maju 2013r. w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła się realizacja projektu pn. „OTWORZYĆ NOWE DROGI”: program integrująco-aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych. To, w jaki sposób opiekunowie będą radzić sobie z niepełnosprawnością podopiecznego zależy od ich aktywności, od tkwiącego w nich potencjału, możliwości jakimi dysponują. Uczestnicy dzięki działaniom projektowym podniosą poczucie własnej wartości, nauczą się radzić ze stresem, uzyskają wiedzę dotyczącą konieczności dbania o samopoczucie zarówno na gruncie psychicznym jak i fizycznym. Ponadto realizacja projektu wpłynie na aktywizację oraz integrację społeczności opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wszystkie ww. działania bezpośrednio wpływają na Uczestników projektu, a pośrednio także na ich podopiecznych. Kompleksowość, profesjonalizm, współpraca oraz odpowiednia tematyka projektu z pewnością da możliwość osiągnięcia założonego celu.