Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W jeleniogórskim oddziale Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych odbyło się spotkanie poświęcone koncepcjom zagospodarowania turystycznego Borowego Jaru. Wśród zaproszonych na spotkanie znaleźle się przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych rowojem turystyki w tej części Kotliny Jeleniogórskiej. Obecni byli również reprezentanci Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze – już od kilku lat Sejmik oprócz działań podejmowanych w wysokich partiach Karkonoszy (Trasa turystyczna z Małej Kopy do Domu Śląskiego przystosowana dla niepełnosprawnych turystów !) podejmuję różnorodne działania w sprawie restaurowania starych tras spacerowych i turystycznych w okolicach Jeleniej Góry, w tym także Borowego Jaru i terenów przyległych jak np. Góra Siodło, Gapy i okolice Goduszyna. Zarówno pod względem historyczno – kulturowym jak przyrodniczym Park Krajobrazowy Doliny Bobry stanowi teren niezwykle atrakcyjny. Istniejąca od kilku lat ścieżka rowerowo – piesza biegnąca z Jeleniej Góry do gościńca „Perła Zachodu” nie wyczerpuje możliwości poznawczych, ani nie zaspokaja w pełni oczekiwań bardziej ambitnych turystów. Równie interesujące wydają się dawne ścieżki spacerowe wiodące przez Górę Siodło lub drugą strona Bobru przez Gapy.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat atrakcji terenu, któremu przy relatywnie niewielkich nakładach można by przywrócić dawną świetność. Okazuje się bowiem, że odtworzenie niektórych leśnych tras i istniejących przy nich punktów widokowych nie wymaga przeprowadzenia prac, które w negatywny sposób odbić się by mogły na florze i faunie tego zakątka Kotliny Jeleniogórskiej. Gwarancję takich działań w rejonie Borowego Jaru stanowi niewatpliwie udział dwóch dużych nadleśnictw, których przedstawiciele z wyraźnym zaangażowaniem odnoszą się do wstępnie proponowanych rozwiązań mających na celu turystyczne zagospodarowanie terenów leśnych Doliny Bobru.

Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę działań edukacyjnych w obrębie restaurowanych szlaków. W zaplanowaniu i przeprowadzeniu takiej akcji największe znaczenie przypadnie Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych, który na terenie Borowego Jaru zrealizował ścieżkę edukacyjna poprowadzona pomiędzy dwoma wieżami owianymi bardzo długą i ciekawą historią związaną z regionem jeleniogórskim. Trasa tej ścieżki wiedzie od Jeleniej Góry, wzdłuż rzeki Bóbr, do Siedlęcina. Kolejnym przystankami ścieżki, rozpoczynając od Wieży Krzywoustego, są : Borowy Jar, Cudowne Źródełko, obiekty hydrotechniczne na rzece Bóbr, Schronisko Perła Zachodu, Jezioro Modre i Książęca Wieża Mieszkalna w Siedlęcinie. W ośmiu miejscach na ścieżce przyrodniczej rozmieszczone są informacje w formie pulpitów i tablic informacyjnych. Tematy prezentowane na nich obejmują wiedzę z dziedziny przyrodniczej, historycznej i kulturowej terenu Borowego Jaru, jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Spotkanie, które odbyło się w jeleniogórskim oddziale Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych miało charakter roboczy i stanowiło istotny etap w przygotowaniu konferencji na temat turystycznego zagospodarowania Borowego Jaru. Konferencja zaplanowana została na ostatni dzień października w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego przy ul. płk. Wacława Kazimierskiego 3.

 Tekst i foto: Marek Dębski