Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak informowaliśmy Państwa Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od trzech lat realizuje zadanie mające na celu pomoc w identyfikacji osób niepełnosprawnych szczególnie zagranicą. Temu służą wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej. Legitymacja ta ma formę plastikowej karty płatniczej i oprócz elementów identyfikujących w języku polskim wraz ze zdjęciem zawiera apel w pięciu językach o pomoc posiadaczowi tej karty w np. kryzysowej sytuacji. Pożytek z jej wykorzystywania jest nieoceniony o czym piszą do nas liczni jej posiadacze. Legitymacja jest w zasadzie informacją, że rzecz dotyczy osoby niepełnosprawnej, bowiem nie zawsze niepełnosprawność jest widoczna. Swoim pomysłem zainteresowaliśmy Wiceprzewodniczącą Komisji Unii Europejskiej Panią Viviane Reding, która przez swego przedstawiciela odniosła się do naszej inicjatywy. Poniżej zamieszczamy fragmenty listu skierowanego do KSON prze Pana Johana Ten Geuzendama Kierownika Działu w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Unii Europejskiej:

„Chciałbym też poinformować, że Akademicka Sieć Ekspertów ds. Niepełnosprawności w UE (ANED) opracowała studium poświęcone zasiłkom i świadczeniom z tytułu niepełnosprawności w krajach europejskich („Disability Benefis and Entitlements in European Countries"), któremu towarzyszy baza danych zawierająca przykłady opatrzone uwagami. Studium to stanowi część wykazu działań na lata 2010-2015, załączonego do europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki tego badania Komisja zachęca do wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się wśród państw członkowskich, w szczególności na forum Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności, ostatnio w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 r. Opracowanie wzajemnie uznawanej karty inwalidzkiej UE jest również jednym z działań przedstawionych przez Komisję w jej sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2013 r. Wzrastające zainteresowanie państw członkowskich UE umożliwiło Komisji powołanie grupy roboczej ds. tego projektu, w ramach której przedstawiciele zainteresowanych państw członkowskich oraz społeczeństwa obywatelskiego zajmują się praktycznymi zagadnieniami związanymi z wydawaniem modelowej europejskiej karty inwalidzkiej oraz zarządzaniem tą kartą. Prace grupy są jeszcze na wczesnym etapie zaawansowania, ale oczekuje się, że opracowana przez nią karta będzie najprawdopodobniej umożliwiała przyznawanie świadczeń w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, transportu i turystyki.”

Pozostajemy nadal w kontakcie z Panią Wiceprzewodniczącą Komisji UE, a także z Europarlamentarzystą Panem Piotrem Borysem, z którym pragniemy zorganizować spotkanie w tych sprawach we wrześniu br.