Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ponad dwudziestoosobowa grupa współpracowników punktów i biur terenowych KSON prowadzonych w ramach Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Sejmik 23- 24 maja br. Jego partnerami w tym projekcie są: Fundacja „OtoJa” ze Szczecina, „Towarzystwo Walki z Kalectwem” z Gorzowa, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry, Fundacja „Agenor” z Krakowa, Stowarzyszenie Działajmy Razem „Trianon.PL” z Cieszyna, Fundacja „Tu i Teraz” z Torunia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Sopotu. Wszystkie te organizacje utworzyły w swoich miastach Międzyregionalne Ośrodki Informacji i Wsparcia.

Wolontariusze i współpracownicy tych organizacji od lat zajmują się pomocą i integracją środowiska, a ich wizyta w KSON-ie miała na celu wymianę dobrych praktyk. Omówiono także szczegóły dotyczące zakresu i sposobu udzielanych informacji i zasad rozliczeń tak istotnych dla bardzo precyzyjnych i wymagających procedur Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozmowach nad perspektywami tego bardzo pożytecznego dla niepełnosprawnych projektu poruszano problem swoistego chaosu w rozwiązaniach i procedurach dotyczących niepełnosprawnych w różnych miastach tego samego województwa. Zdarzają się nawet odmienne interpretacje MOPS i PCPR w jednym mieście. Jak w tej sytuacji może się zorientować mniej zaradna osoba niepełnosprawna lub starsza? Sugerowano potrzebę współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu ujednolicenia, może na początek takich spraw jak: dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, ulg w komunikacji miejskiej czy parkingów dla niepełnosprawnych.

W drugim dniu uczestnicy spotkania poznali trasy turystyczne dla niepełnosprawnych, otrzymali nowy przewodnik „Dolny Śląsk – otwarty dla każdego” i zachwycali się, nie każdemu jeszcze znanymi, walorami naszego regionu. W trakcie wizyty spotkał się również zespół redakcyjny naszej gazety, omawiając szczegóły wydawnicze i dyskutując nad profilem tego, coraz ciekawszego zdaniem odbiorców, czasopisma które od ośmiu lat zaznacza swoją trwałość na rynku wydawniczym, m.in. w sprawach dotyczących integracji osób niepełnosprawnych.