Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na styczniowym spotkaniu Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku  w Jeleniej Górze  gościliśmy – mówi Pan Marek Dębski z Zarządu SIW – Prezesa MZK w Jeleniej Górze Pana Jerzego Wolskiego.

Powodem tego spotkania były krytyczne uwagi zgłaszane przez niepełnosprawnych mieszkańców i seniorów dot. obsługi komunikacji miejskiej przez MZK.

Podnoszono między innymi brak komunikatów głosowych w autobusach niektórych linii. Wyciszone komunikatory powodują dezorientację w przejazdach osób z dysfunkcją wzroku. Oczekiwaniem Jeleniogórzan  jest bardziej konkretna identyfikacja przystanku z ważniejszymi obiektami w pobliżu np. „ulica Wojska Polskiego – Urząd Miasta – Teatr”,  ulica Sygietyńskiego – ZUS – Poczta”, „Osiedle Robotnicze – KSON”, i tp. Gdyby komunikaty głosowe działały również na zewnątrz autobusów, to ułatwiłoby orientację, czy wsiadamy do właściwego autobusu.

Wielkość druku na przystankowych rozkładach jazdy jest zdecydowanie za mała, a o zmroku nieczytelna. Tablice z rozkładem jazdy są w kilku przypadkach usytuowane w sposób uniemożliwiający odczyt /np. na przystanku nr 21 linii 7 kierunek Sobieszów-Kiepury/.

Nadal powtarzają się przypadki, że autobusy nie podjeżdżają do  krawężnika zatoczki co powoduje znaczne utrudnienie przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szczególnie osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Wiele uwag zgłaszano do kultury obsługi kierowców i kontrolerów autobusów.

Częstotliwość kursów autobusów nie jest dostosowana do czasu funkcjonowania instytucji kultury np. Teatr, Filharmonia, JCK, co ogranicza możliwość dogodnego dojazdu i powrotu Jeleniogórzanom i ich udziału w wydarzeniach kulturalnych, koncertach, spektaklach teatralnych.

W bardzo ożywionej dyskusji wskazywano, że nawet najnowocześniejszy tabor autobusowy bez odpowiednio przygotowanego personelu MZK, nie spełni oczekiwań mieszkańców i gości naszego turystycznego miasta i regionu.

Podniesiono problem, że miasto Jelenia Góra należy do grupy tych nielicznych miast, w którym seniorzy płacą za przejazdy, a np. uprawnienia do darmowych przejazdów we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i innych miastach nabywają mieszkańcy powyżej 70 lat, a w Bydgoszczy – powyżej 65 lat.

Mówiono też o dobrych przykładach funkcjonowania komunikacji miejskiej, zdarzających się niezwykle uprzejmych i życzliwych kierowcach  i o wprowadzeniu darmowych przejazdów dla każdego pierwszego dnia każdego miesiąca.

Prezes MZK Pan Jerzy Wolski wyraził zadowolenie z tego spotkania mówiąc, że dzięki takim sygnałom Jeleniogórski MZK jest bliżej ludzi, a o to przecież wszystkim chodzi.

Wyjaśnił jednocześnie, że MZK jest Spółką świadczącą wyłącznie usługi przewozowe na terenie Gmin Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Piechowice.  MZK to w 100% Spółka Gminy Jelenia Góra. Wynika z tego określony podział kompetencji związanych z całym  procesem organizacji komunikacji publicznej (miejskiej). I tak: Cennik zatwierdza Rada Miasta, Regulamin przewozów (Prezydent Miasta), przystankami zajmuje się ZDiM (inna jednostka budżetowa), rolę Organizatora komunikacji w imieniu Prezydenta wykonuje Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska. Przy tak rozproszonym ośrodku decyzyjnym Spółka swoją rolę wykonuje w sposób aktywny i zapewnił, że wszystkie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do podmiotów decyzyjnych.
Stwierdził jednocześnie, że komunikacja miejska w Jeleniej Górze staje się nowocześniejsza. Po naszych ulicach jeżdżą autobusy z najwyższą  normą spalania spalin Euro6, wdrożono System Biletu Elektronicznego  SeB@, wdrożono i jest rozbudowywany System Informacji Pasażerskiej (tablice elektroniczne na przystankach). Wszystkie nowoczesne rozwiązania będą modyfikowane aby bardziej zaspokajać oczekiwania mieszkańców. Planujemy kolejne inwestycje związane z zakupieniem nowych autobusów , w tym na napędzie hybrydowym (na linie przebiegające przez dzielnicę uzdrowiskową.  

Spotkania takie będą odbywać się okresowo i dotyczyć będą różnych dziedzin życia mieszkańców naszego miasta.