Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiciele Ogólnopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli 10.03.2016 R. w pracach sejmowej Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca podkomisji Izabela Mrzygłodzka, uczestniczyli w nim posłowie będący członkami podkomisji, poseł Sławomir Piechota, a także senator Filip Libicki, europoseł Marek Plura, Minister Krzysztof Michałkiewicz oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas inauguracyjnego posiedzenia padła propozycja, aby prace podkomisji miały charakter cyklicznych, planowanych raz na dwa miesiące spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Jako OGÓLNOPOLSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciliśmy uwagę na mnogość istotnych kwestii, których przedyskutowanie jest konieczne podczas kolejnych spotkań. Wyraziliśmy swoją aprobatę dla formuły cyklicznych spotkań tematycznych, umożliwiających rzeczowe przedyskutowanie poszczególnych kwestii oraz przedstawienie wniosków i zebranych materiałów. Zadeklarowaliśmy również chęć współpracę oraz swoje zaangażowanie. 

Podczas posiedzenia głos zabierali także przedstawiciele organizacji takich jak: Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Nie-grzeczne Dzieci, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacja Vis Maior, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Milickie Stowarzyszanie Osób i Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacja Synapsis, Organizacja Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome, Polskie Forum osób Niepełnosprawnych, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” czy tez Fundacja Aktywizacja. 

W wyniku dyskusji określone zostały cztery tematy, które poruszone zostaną podczas najbliższych spotkań. Są to kwestie związane z rynkiem pracy, orzecznictwem, wdrażaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianiem dobrych praktyk.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest członkiem zwyczajnym OSON, który na dzień dzisiejszy tworzy siedem sejmików ósób niepełełnosprawnych z terenu Polski.