Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W nazwie naszego biuletynu zastąpiliśmy w roku bieżącym określenie „informacyjny” słowem „integracyjny”, które to pojęcie jest chyba równie często używane jak nie zawsze i nie do końca rozumiane. Integracja społeczna – to termin, który w socjologii i innych naukach społecznych oznacza proces włączania do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych, w tym także osób niepełnosprawnych. Proces ten pojmowany jest najczęściej jako dość jednostronna próba zrozumienia i akceptacji potrzeb środowiska inwalidów przy jednoczesnym dążeniu do zaspokajania tych potrzeb i tzw. wyrównywania szans. Tymczasem integracja jest zjawiskiem wymagającym akceptacji obu stron, z wszystkimi wynikającymi z tego stanu rzeczy konsekwencjami. Stąd w naszym Biuletynie „NTiT” ukazują się często teksty nie mające bezpośredniego związku z problemami osób niepełnosprawnych, ale z pewnością powiązane z procesami integracyjnymi, o czym pamiętać należy zarówno przy lekturze papierowej wersji biuletynu jak jego rozszerzonej postaci elektronicznej.