Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 2 października w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie zarządu KSON z dyrektorem biura Posłanki Lidii Geringer de Oedenberg panią Zofią Ulatowską, w spotkaniu brał również udział jeleniogórski asystent społeczny pani poseł Tadeusz Smoliński. Celem spotkania było uruchomienie w siedzibie KSON społecznego biura Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg, która w ten sposób chce w swojej parlamentarnej pracy więcej uwagi poświęcić problemom niepełnosprawnych i seniorów. Wzrastająca ilość osób niepełnosprawnych biologicznie wobec starzejącego się społeczeństwa wyznacza nowe kierunki działań zmierzające do ich aktywności życiowej w celu poprawy jakości życia. Szerokie spektrum znajomości problematyki Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wynika nie tylko z 13 letniej historii tej organizacji ale również z funkcjonowania biur KSON na terenie 8 województw w kraju. Każdy z krajów Unii Europejskiej, stwierdziła pani dyrektor Zofia Ulatowska, jest suwerenny w zakresie realizacji polityki społecznej, ale ważne jest by polscy niepełnosprawni i seniorzy, a także integracyjnie pojmowane społeczeństwo, poznało dobre praktyki naszych sąsiadów. Temu właśnie służyć ma biuro, w którym dyżurować będą raz w tygodniu asystenci społeczni Pani Poseł.

Przez biuro, stronę internetową oraz gazetę „Niepełnosprawni Tu i Teraz” mieszkańcy regionu będą mogli zapoznać się z pracą europarlamentarzystów oraz dowiedzieć się w prostej formie o kierunkach działań Unii Europejskiej w tej sferze. Społeczne biuro Pani Poseł w Sejmiku będzie też miejscem, w którym mieszkańcy regionu będą mogli zaopatrzyć się w interesujące wydawnictwa i publikacje. Odbywać się też będą ciekawe prelekcje i wykłady. Zaplanowano także spotkanie z Panią Europoseł.

Oficjalne otwarcie biura zaplanowane jest na 28 października 2014 roku.