Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spotkanie DworzecPKP 20160301 1Tematem spotkania Zarządu KSON z Romanem Witulskim naczelnikiem Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu  - była przebudowa dworca PKP w Jeleniej Górze pod kontem dostosowania infrastruktury dworcowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Zwiększająca się ilość obsługiwanych pociągów, a tym samym i pasażerów wymusza na nas - mówi naczelnik Witulski - konieczność dostosowania się do współczesnych wymogów europejskich. W procesie planowania i wykonawstwa inwestycji stosujemy obowiązujące w tym zakresie uregulowania. To właśnie zasada planowania uniwersalnego oznaczająca, że to co do przydatne dla niepełnosprawnych jest przydatne dla wszystkich, spowodowała, że z zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w celu konsultacji przyszłych rozwiązań dworcowych i weryfikacji naszej wiedzy w tym zakresie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania, Naczelnikowi Witulskiemu towarzyszyli - Zastępca naczelnika Leszek Ostrowski i bezpośrednio odpowiedzialny za proces inwestycyjny Witold Szczotka - kierownik kontraktu, pracownik PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji - Region Śląski.

Samo wnętrze dworca w części kasowej i poczekalni oczywiście się nie zmieni. "Rewolucja" nastąpi natomiast na peronach. Obok dotychczasowych schodów do podziemnych przejść prowadzących  na cztery perony wybudowane zostaną trzy windy i jedna platforma dźwigowa. Poziom peronów zostanie zrównany do wysokości  wejścia do wagonów. Zatem barier architektonicznych nie będzie.

- Chcemy - mówi naczelnik Witulski - aby dworzec jeleniogórski był rzeczywiście przyjazny,  to jest wyposażony w takie oznaczenia, aby osoby ze słabym wzrokiem lub niewidome mogły się swobodnie i samodzielnie poruszać. Planujemy zamontowanie specjalnych listew, które już od kasy, poprowadzą osobę niewidomą do windy, a dalej podziemnym przejściem do kolejnych wind na poszczególne perony. Opracowany został system komunikacji wizualnej i głosowej. W newralgiczny punktach umieszczone zostaną specjalne, wyczuwalne pod stopami, wypukłe maty odblaskowe ułatwiające orientację osobom niewidomym i słabowidzącym w tym z natury słabiej widzących seniorom. To przecież nasi potencjalni pasażerowie, a także mieszkańcy i goście naszego turystycznego regionu.

Nasi specjaliści w najbliższym czasie zwizytują inne wyremontowane i dobrze zorganizowane dworce na Dolnym Śląsku.

- To dobra praktyka - mówi Waldemar Wiśniewski, wiceprezes KSON - konsultowanie z nami oczekiwanych rozwiązań. Dzięki temu unikniemy takich "wpadek" jak skandaliczne przed laty zaniedbania na dworcu PKP w Legnicy, gdzie zapomniano o windach dla niepełnosprawnych. Będziemy wspierali inicjatywy PKP w Jeleniej Górze. Przed generalną próbą poprzedzającą oddanie do użytku dworca, zaprosimy naszych niepełnosprawnych przyjaciół, aby mogli osobiście zweryfikować oraz zaopiniować wprowadzone modernizacje.

Termin oddania całego dworca z udogodnieniami, o których wspominamy wyżej, planowany jest na koniec bieżącego roku.

Spotkanie DworzecPKP 20160301 2

Spotkanie DworzecPKP 20160301 3