KONIECZNIE TRZEBA TO WYPEŁNIĆ !!! ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW.

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.


Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5 <https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5>

 

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.


www.pfron.org.pl <http://www.pfron.org.pl>
Profil Facebook <https://www.facebook.com/fundusz.pfron/>
Profil Twitter <https://twitter.com/funduszpfron>al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa