fundacjaKTOTOx400Społeczeństwo starzeje się w Europie, a zatem także w Kotlinie Jeleniogórskiej. Szacuje się, że na choroby demencyjne choruje w Kotlinie od 3 do 4 tysięcy osób ale choroba ta dotyczy nie tylko jak się okazuje seniorów.

Liczne przypadki depresji obserwuje się również u ludzi młodych nie nadążających za tempem życia. Wiele przypadków tego rodzaju chorób jest ukrywanych przez rodziny, są one również w znacznej części przez brak dostępu do psychologów i psychiatrów nie rozpoznane. Niestety przyjęło się w naszej polskiej rzeczywistości, że kto korzysta z porady psychologa lub psychiatry ten….

To fatalna stygmatyzacja braku odpowiedniej polityki w stosunku do tej grupy pacjentów.

W rozwiniętych społeczeństwach zachodniej Europy z porad psychologa, psychoterapeuty i psychiatry pacjenci korzystają również podobnie jak chodzi się do dentysty czy ginekologa. Oddzielnym tematem jest swoiste zmęczenie opiekunów z reguły współmałżonków lub dzieci. Są oni w całodobowej gotowości przez co ich stan psychiczny również się nadwyręża dlatego coraz częściej mówi się o instytucji asystenta osoby niepełnosprawnej.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania w celu objęcia tej specyficznej grupy zagrożonych, pacjentów i opiekunów wsparciem. Wybraliśmy do partnerstwa Fundację „KTOTO-Zrozumieć Alzheimera”, aczkolwiek rzecz nie dotyczy tylko tego zespołu chorobowego. Wkrótce przedstawimy PT. Czytelnikom cykl artykułów przybliżających problem chorób otępiennych zwanych inaczej demencyjnymi, a obecnie prezentujemy ofertę Fundacji „KTOTO- Zrozumieć Alzheimera”