Absolwent2 plakatX400Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
  • W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
  • będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od 12 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku.

Uczestnikom projektu zapewniamy dopasowane do profilu szkolenia kursy specjalistyczne i zawodowe oraz możliwość zdobycia licencji i uprawnień zawodowych. W ramach projektu odbędą się:

  • warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • spotkania z pracodawcami,
  • wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing) i warsztaty z autoprezentacji.

Zapewniamy:

  • indywidualne wsparcie trenera pracy,
  • płatne staże aktywizujące
  • dodatki motywacyjne i szkoleniowe.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.:
- formularz rekrutacyjny
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- klauzula RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony (zamieszczone poniżej) lub otrzymać w Biurze projektu.

Dokumenty należy składać:
- osobiście w Biurze projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a, 58-506 Jelenia Góra;
- pocztą/kurierem na adres jak wyżej;
- drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019r. do godz. 15.00 r.
W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura projektu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 794-964-456 z Panią Anną Daskalakis - specjalistą ds rekrutacji i promocji (codziennie w godz. 10.00-15.00).