Bulimia to choroba głównie młodych kobiet, które chcą się podobać innym, nie są zadowolone ze swojego ciała, pragną mieć sylwetkę modelki. To choroba umysłu, która objawia się uporczywym przymusem kontroli swojej wagi oraz przeciwdziałaniem przytyciu. Jest to swego rodzaju uzależnienie od jedzenia, które skutkuje niemożnością odmówienie sobie zjadania bardzo dużej ilości pokarmów w krótkim czasie, zwykle w sytuacjach, które są trudne emocjonalne. Jedzenie, uczucie sytości oraz przeciwdziałanie przytyciu zastępuje wtedy przeżywanie stresu, lęku, napięcia, złości albo silnej ekscytacji. A ponieważ samo objadanie się również powoduje doświadczanie przykrych emocji, takich jak na przykład wyrzuty sumienia, dlatego też osoby chore na bulimię mogą czuć się jak w błędnym kole nieustannego i trudnego do wyleczenia cierpienia.

Psychologia rehabilitacji jako odrębna dziedzina naukowa zaczęła rozwijać się dopiero w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Za polskiego prekursora badań psychologicznych nad niepełnosprawnością uważa się Aleksandra Hulka.

Według jednego z czołowych przedstawicieli, zajmujących się procesem rewalidacji, termin niepełnosprawności odnosi się do takiej osoby, której „[…] stan zdrowia fizycznego lub psychicznego powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie udziału w stosunkach społecznych i wypełniania ról według przyjętych kryteriów i obowiązujących norm (Zabłocki, 1997, s.15). Jeśli przyjąć w ten sposób rozumiane pojęcie niepełnosprawności, oznaczałoby to, iż termin ten nawiązuje do dwóch odrębnych poziomów funkcjonowania człowieka – biologicznego i społecznego. Z jednej strony bowiem akcentuje fizyczną dysfunkcję organizmu – defekt funkcjonowania poszczególnych układów (ruchowego, krwionośnego, wzrokowego, itd.) lub ich narządów, z drugiej zaś wskazuje na dysfunkcję społeczną jednostki – trudności w pełnieniu ról społecznych, wycofanie się z życia towarzyskiego, itp. Należy tu podkreślić fakt, że aby mówić o niepełnosprawności danej osoby, musi ona spełniać oba te kryteria jednocześnie.

1. Kryteria diagnostyczne

Według amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-IV, aby zdiagnozować u pacjenta wystąpienie epizodu depresyjnego, pojawić się musi u niego przez co najmniej dwa tygodnie okres obniżonego nastroju lub utraty zainteresowania wszystkimi niemal czynnościami i płynącym z nich przyjemnościom (Wciórka, 2008). Oprócz tego, w tym samym czasie wystąpić musi pięć lub więcej spośród wymienionych objawów (Wciórka, 2008):

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych uzyskał w 2014 roku dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych przez KSON już od kilku lat. Założeniem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich otoczenia, poprzez udzielanie właściwego wsparcia.

W ubiegłym roku doradcy i konsultanci CIWON na terenie zarówno Jeleniej Góry jak i Punktów Informacji – prowadzonych w ramach Biur Regionalnych KSON - w Krakowie, Toruniu, Gliwicach, Gdańsku i Cieszynie, udzielili ok 20 tysięcy porad.

W roku bieżącym nowe Ośrodki Regionalne powstaną w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Ta ponad regionalna działalność KSON zmierza do wspieranego przez PFRON działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji i procedur dotyczących niepełnosprawności w całym kraju. Do dyspozycji zainteresowanych, osób starszych i niepełnosprawnych, nadal pozostaje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 700 025, działająca od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 16.00.

W siedzibie KSON dyżurują specjaliści z zakresu prawa, psychologii, psychoterapii, doradztwa zawodowego, a od tego roku także psychoonkologii i ds. poradnictwa socjalnego. Prowadzone jest również poradnictwo obywatelskie - wsparcia w tym zakresie udziela Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej. Porady udzielane są osobiście w siedzibie KSON na ul. Osiedle Robotnicze 47a, a także telefonicznie oraz mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Więcej informacji o projekcie: www.kson.pl.

Od grudnia ubiegłego roku budynek KSON nie posiada barier. Nie tylko usunięto większość wewnętrznych progów do pomieszczeń, ale również wykonany został podjazd dla wózkowiczów. W planach KSON na pierwsze półrocze 2014 roku przewidziano również remont toalet i dostosowanie ich do niepełnosprawnych.

 

ciwon

Zamienię mieszkanie własnościowe 63 m2 ul. Kiepury 34/26 (IV piętro) na mieszkanie o zbliżonym metrażu tylko na parterze. Tel. kontaktowy: 699-937-997

Niemal 5 miliardów złotych zamierza wydać PFRON w 2014 r. Na posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON 4 lutego 2014 r. przedstawiono zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych plan finansowy Funduszu na ten rok.

Załączniki:
Dostęp do URL (CZYTAJ WIĘCEJ)CZYTAJ WIĘCEJ

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jako wydawca od roku 2005 Biuletynu Informacyjnego "Tu i Teraz" na terenie województwa dolnośląskiego, śląskiego i pomorskiego, ogłasza konkurs na Redaktora Naczelnego biuletynu.

 

Do zadań Redaktora Naczelnego należałoby:

 

  • nadzór i zarządzanie nad zespołem redakcyjnym (dziennikarzami i wolontariuszami), współpraca z koordynatorem projektu oraz z osobami współtworzącymi biuletyn;
  • budowanie sieci kontaktów z organizacjami partnerskimi współpracującymi z Sejmikiem;
  • redakcja wszystkich napływających tekstów pod względem merytorycznym adekwatnym do ram programowych biuletynu;
  • poszukiwanie tematów przewodnich każdego nowego wydania biuletynu;
  • stałe zdobywanie informacji z zakresu niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu jeleniogórskiego.

 

Od kandydata na funkcję Redaktora Naczelnego wymagane jest wykształcenie wyższe (dziennikarskie lub pokrewne), min. 5 letnie doświadczenie jako redaktor naczelny dowolnej gazety (najlepiej zbliżonej tematyką do niniejszego biuletynu), znajomość tematyki niepełnosprawności, empatia, komunikatywność, znajomość specyfiki pracy w organizacji pozarządowej i otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań dziennikarskich.

 

CV wraz z klauzurą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)" prosimy przesyłać do dnia 6 lutego 2014 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dotyczy ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku o godzinie 14:00 w Świetlicy Integracyjnej przy ul. Osiedle Robotnicze 47 A (siedziba KSON).

Załączniki:
Pobierz plik (info.pdf)WIĘCEJ