Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od początku 2014 roku w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych udzielane są bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, z zakresu spraw socjalnych i rodzinnych. Udzielono już ponad 200 porad z tego zakresu. Najczęstsze pytania dotyczyły ulg i uprawnień przysługujących osobom z przyznanym stopniem niepełnosprawności oraz możliwości korzystania z odpowiednich placówek świadczących pomoc socjalną. Jednym z powtarzających się pytań było prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dla szerszego grona czytelników pozwolimy sobie krótko przedstawić odpowiedź na to pytanie, nurtujące szereg osób, które zmuszone są korzystać z usług służby zdrowia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pomoc materialna dla studenta może być wypłacana w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych powstał w 1999 roku z inicjatywy członków gorzowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, którzy podjęli działania zmierzające do zintegrowania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Głównym założeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia była potrzeba realnego wpływania na postrzeganie osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich sytuacji w Gorzowie Wielopolskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ruchowo jest idealną formą rehabilitacji, a także przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form aktywności fizycznej w okresie wakacji letnich jest korzystanie z odkrytych basenów.

Pewnego upalnego dnia wybrałem się do Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Bugla” w Katowicach. Obiekt ten przeszedł modernizację i został udostępniony dla mieszkańców w 2012 roku. Składa się on z 5 basenów z atrakcjami wodnymi oraz zjeżdżalniami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowoczesny ośrodek sportowy w Szklarskiej Porębie zaprojektowany dla niepełnosprawnych. Wysoki poziom inwestycji to nie tylko jej rozmach i nowoczesność, ale i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych. Świadomość tej prawdy, tak oczywistej w krajach zachodniej Europy, przebija się do Polski. Dowodem jest projekt nowoczesnego ośrodka sportowego w Szklarskiej Porębie.

Gdy ktoś jeździ po świecie i zwiedza popularne miejsca, widzi dwa zjawiska, z którymi w Polsce bywa bardzo różnie: dbałość o atrakcje dla dzieci oraz o dostępność dla niepełnosprawnych i rodzin z wózkami z małymi dziećmi. Bez spełnienia tych dwóch warunków trudno wyobrazić sobie tam muzea czy instytucje publiczne.