Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych powstał w 1999 roku z inicjatywy członków gorzowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, którzy podjęli działania zmierzające do zintegrowania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Głównym założeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia była potrzeba realnego wpływania na postrzeganie osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich sytuacji w Gorzowie Wielopolskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowoczesny ośrodek sportowy w Szklarskiej Porębie zaprojektowany dla niepełnosprawnych. Wysoki poziom inwestycji to nie tylko jej rozmach i nowoczesność, ale i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych. Świadomość tej prawdy, tak oczywistej w krajach zachodniej Europy, przebija się do Polski. Dowodem jest projekt nowoczesnego ośrodka sportowego w Szklarskiej Porębie.

Gdy ktoś jeździ po świecie i zwiedza popularne miejsca, widzi dwa zjawiska, z którymi w Polsce bywa bardzo różnie: dbałość o atrakcje dla dzieci oraz o dostępność dla niepełnosprawnych i rodzin z wózkami z małymi dziećmi. Bez spełnienia tych dwóch warunków trudno wyobrazić sobie tam muzea czy instytucje publiczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. W związku z tym to społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół  oraz uczelni oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w danej placówce edukacyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez kilkanaście lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy „Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie Wielkopolskim, ich uczestnicy wzięli udział w ogromnej liczbie akcji charytatywnych prowadzonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Teraz spróbują także pomóc sobie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ósmym roku swojej działalności Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej opublikowałó siedemdziesiątą dziewiątą pozycję wydawniczą, którą jest dwudziesty szósty debiutancki tomik. Powtarza się pewna prawidłowość –Autorka przeżywa literacki debiut w porze jesieni życia. Wiadomo, że w naszych realiach długo czekałaby na wydanie swoich wierszy, jako że najchętniej drukowany jest dorobek autorów dobrze znanych na rynku czytelniczym, który daje gwarancję rychłego zysku. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, a zatem priorytetem jego działalności nie jest zysk, ale stworzenie szansy tym , którzy na druk swojej twórczości zasługują.