Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Równać szanse 2019Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizację ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

2. Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Filip Prox400Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji mojego syna Filipa.

Filip to fajny dwudziestoletni chłopak, którego los niestety od urodzenia mocno doświadczył. Cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i mimo że od 3 miesiąca życia jest rehabilitowany to jeszcze nie chodzi, porusza się na wózku inwalidzkim. Przez te dwadzieścia lat osiągnął bardzo wiele, bo według prognoz lekarzy nie miał mówić, siedzieć, myśleć. Jak to oni wtedy określili miał być warzywkiem a jednak mówi, siedzi, myśli, coraz dłuższe dystanse robi przy balkoniku lub o kulach, jest uczniem technikum o profilu Technik Cyfrowych Procesów Graficznych i bardzo dobrze się uczy, I klasę ukończył z najlepszą średnią 4,66, II klasę ukończył ze średnią 4.0 mimo, że w drugim półroczu bardzo dużo opuścił godzin bo w lutym 2017 r. rozpoczęliśmy pierwszy etap podawania komórek macierzystych, który trwał do lipca 2017 r. III klasę technikum ukończył ze średnią 4,2. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że zdobył tytuł TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (zdał wszystkie trzy egzaminy zawodowe).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

FART zdSerdecznie zapraszamy do udziału w VIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TEMAT „BĄDŹ MOIM PRZYJACIELEM”.

Czekamy na prace w siedmiu kategoriach (muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka) do 11 PAŹDZIERNIKA BR. Koncert Galowy i wręczenie nagród odbędzie się 28 listopada br. w Bydgoszczy.

Niech praca artystyczna i sam Festiwal będzie radosnym czasem odkrywania piękna przyjaźni!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo PFRON wersja podstawowa RGB 01Informacja prasowa PFRON

Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które będzie realizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z udogodnień skorzystają jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym gminy o profilu miejsko-wiejskim. Realizacja projektu to wynik umowy podpisanej 7 sierpnia br. pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a PFRON-em.

Dzięki podpisanej w MRPiPS umowie z PFRON beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z indywidualnego transportu dla osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych oraz poprawić dostępność budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Ważnym elementem zmian będzie budowa podjazdów i  modernizacja wind, m.in. zostaną wyposażone w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne.