Jelenia Góra, 22.06.2012 r.

Społeczny Komitet Inicjatywy Obywatelskiej
ul. Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra

Pan Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

List otwarty.

Społeczny Komitet Inicjatywy Obywatelskiej przy wsparciu organizacji członkowskich KSON, Związków Zawodowych Solidarność i OPZZ, środowisk Kombatanckich, a także mieszkańców Miasta i Regionu, w związku z brakiem jakichkolwiek konstruktywnych działań w przedmiocie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych korzystających z parkingów w strefie płatnego parkowania w Jeleniej Górze, zwraca się z prośbą o spowodowanie zdecydowanych działań w tej sprawie.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” powstało w marcu 2009 roku, a początkowo działało jako grupa samopomocowa. Zawiązanie Stowarzyszenia miało na celu zrzeszenie i pomoc rodzicom opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a szczególnie z autyzmem i jego pochodnymi chorobami, a także chorobami o podobnych objawach (zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, zaburzenie zachowania, ADHD, itp.)

Mamy przyjemność poinformować, że na Walnym Zebraniu Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w dniu 3 kwietnia 2012 r. podjęliśmy uchwałę o zmianę statutu JTSK. Istotną jego zmianą jest także nowa nazwa TOWARZYSTWO KARKONOSKIE.

Gazeta Czerwiec 2012

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814 i Nr 215, poz. 1206) wejdzie w życie dopiero 30 kwietnia 2012 r., to w związku z zastrzeżeniami m.in. Rządowego Centrum Legislacji odnośnie aktów wykonawczych powstających w oparciu o nią, a także w związku z zaskarżeniem niektórych zapisów tej ustawy do Trybunału Konsultacyjnego, rząd przygotował nowelizację. Projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa o systemie informacji oświatowej (SIO) wzbudziła kontrowersje. Wskazywano na fakt, iż nowa ustawa zakłada tworzenie na poziomie centralnym bazy z danymi wrażliwymi, co ogranicza prawa jednostki.

 

Minister edukacji Krystyna Szumilas chcąc stworzyć stałe miejsce dialogu i współpracy MEN z rodzicami powołała do życia „Forum Rodziców” przy Ministrze Edukacji Narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy przedstawicieli rodziców z resortem, a praca Forum będzie zależała od potrzeb rodziców i tematów, o których rodzice zechcą dyskutować.


Uroczystego otwarcia prac „ Forum Rodziców” dokonała Minister Krystyna Szumilas słowami: „Rodzice są bardzo ważnym partnerem szkoły, są bardzo zainteresowani losem swoich dzieci. Głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji na temat edukacji (...) na temat tego jak podnosić jakość kształcenia, jak uczyć dzieci, by odniosły sukces w życiu”.

Gazeta Maj 2012

Gazeta Kwiecień 2012