* Z jakimi barierami zderzają się najczęściej osoby
niepełnosprawne?

1. Niewątpliwie największą barierą są bariery mentalne - czyli
ludzie, a najczęściej ludzie zatrudnieni w urzędach, którzy nie
wiedzą o tym, że innym może być trudniej, ciemniej i ciszej. Dużą
ilość barier stanowią również bariery architektoniczne,
szczególnie te w instytucjach życia publicznego, a już szczególnie w
urzędach mieszczących się w znacznej części na Dolnym Śląsku, w
zabytkowych XIX-wiecznych nawet budynkach. Usunięcie barier i
dostosowanie tych obiektów do współczesnych wymogów jest niekiedy
niemożliwe. Natomiast możliwe jest, tam, gdzie nie ma innego wyjścia,
zastosowanie określonych oznaczeń, ostrzeżeń i informacji. To grupa
utrudnień zaliczanych do sfery informacyjno - komunikacyjnej, łatwej
do uzupełnienia przy odrobinie wyobraźni. Kolejna grupa barier
określa pojęcie barier cybernetycznych, które odnoszą się do
właściwej konstrukcji stron internetowych urzędów i instytucji
publicznych, ale także - i niestety - coraz częstszych przypadków
stosowania paneli dotykowych (sensorycznych) przy obsłudze dźwigów
osobowych w wieżowcach i sprzętu artykułów gospodarstwa domowego.
Takie elementy sterowania wykluczają samodzielną ich obsługę przez
inwalidów wzroku i osoby z oprotezowaniem kończyn. Oddzielną grupą
utrudnień zawierającą wszystkie wymienione wyżej elementy, są
utrudnienia wynikające z potrzeby przemieszczania się, czyli podróży
i udziału osób niepełnosprawnych w turystyce.

Więcej informacji w załączeniu poniżej:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r. Poz. 2240 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 975), 2) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 października 2022 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 3 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 975), który stanowi:

PROJEKT:   „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE”

1. HISTORIA

Wiosną 2020 roku Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) brał udział w kilku spotkaniach organizowanych przez Związek Miast Polskich, na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 Tematem spotkań, były kwestie perspektywicznego rozwoju „organizmu miejskiego” do roku 2060, czyli za 40 lat. Zgłosiliśmy wtedy projekt budowy tożsamości lokalnej Jeleniej Góry, jako element, który w perspektywie czasu mógłby zatrzymać dzisiejsze dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne w mieście, poprawiając niekorzystny obecnie wskaźnik demograficzny o zdecydowanej przewadze seniorów, jak również zatrzymać odpływ mieszkańców, szczególnie młodych, do innych aglomeracji.

Jak się okazało, pomysł ten znalazł się w pakiecie projektowym miasta do tzw. Funduszy Norweskich, jako komponent projektowy pod nazwą „ Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze” i uzyskał dofinansowanie.

Czyja jest kultura?
spotkanie dialogowe

3 listopada (czwartek), w godzinach 17:00-19:30

Spotkanie facylitować będą: Dorota Whitten i Maja Zabokrzycka.

Kim są odbiorcy i odbiorczynie kultury w Jeleniej Górze? Ile wydaje
się na kulturę i w jaki sposób przekłada się to na uczestnictwo? W
jakim stopniu kultura jest ekskluzywna, a w jakim włączająca? Dla
kogo są wydarzenia kulturalne - dla osób przyjezdnych czy
mieszkających w Jeleniej Górze? Jak ma się kultura instytucjonalna i
pozainstytucjonalna?
Zapraszamy na spotkanie dialogowe, które buduje przestrzeń do
zrozumienia innych, a nie przekonywania do swoich poglądów. Celem
takiej rozmowy jest poznanie różnych perspektyw i próba ich lepszego
zrozumienia. Zapraszamy do udziału w rozmowie, w której każdy ma
równe prawa i ma szansę zostać wysłuchanym.

_Organizator spotkania: Fundacja Dom Pokoju - Wrocław_

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Informacyjnego
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti". Biuletyn dostępny jest TUTAJ
[1].

Starsze numery Biuletynu są dostępne na naszej stronie www.uroconti.pl
[2] w zakładce „Biuletyn".

Z pozdrowieniami

--------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti"
Zarząd Główny
tel:  22 279 49 02
fax: 22 279 49 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.uroconti.pl [3]Links:
------
[1] https://uroconti.pl/wp-content/uploads/2022/10/Biuletyn_Informacyjny_Stowarzyszenia_UroConti_7_2022.pdf
[2] http://www.uroconti.pl
[3] http://www.uroconti.pl/

Teatr Cinema XXX lat
 Wernisaż 10 listopada (czwartek) 2022 r., godz. 17:00
Po wernisażu zapraszamy do Kina Lot na projekcję filmu „Nieme
kino” (początek o godz. 19:00)
Wystawa trwa do 12 grudnia 2022 r.

Wystawa rysunków, scenografii oraz fragmentów zarejestrowanych
spektakli związana z Jubileuszem XXX lecia istnienia Teatru Cinema z
Michałowic, jednego z najbardziej niezwykłych i oryginalnych polskich
teatrów.

Cinema powstała w 1992 roku w Michałowicach, niedaleko Szklarskiej
Poręby, z inicjatywy Katarzyny i Zbigniewa Szumskich. Teatr Cinema
funkcjonuje na granicy teatru, tańca i sztuk wizualnych. Kojarzony jest
przez krytyków głównie z twórczością Tadeusza Kantora. Plastyczna,
głęboko surrealistyczna płaszczyzna spektakli Cinemy zdaje się
dominować w aspekcie formalnym, przypominając oniryczne malarstwo
René Magrite'a. Estetycznie, ale i pod względem tematycznego
zainteresowania codziennością, spektakle nawiązują do dokonań
dadaistów, teatru absurdu.

LIDER DOSTĘPNOŚCI 2022 ROZSTRZYGNIĘTY

Jest nam bardzo miło poinformować naszych czytelników, że aż trzy firmy z Jeleniej Góry znalazły się w spektrum nagrodzonych
„Przyjaciół Integracji” i Towarzystwa Urbanistów Polskich w Konkursie Lider Dostępności 2022. Na specjalnej konferencji
w  dniu 28.10.2022 w Pałacu Prezydenckim nagrodę w kryterium przestrzeni publicznej odebrał Dyrektor Karkonoskiego
Parku Narodowego Andrzej Raj oraz Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert za pierwszą
i na razie jedyną w Polsce wysokogórską trasę turystyczną z Kopy do Równi pod Śnieżką w Karkonoszach, a także
Prezes Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mirosław Garbowski najkrócej za sprowadzenie wind w wieżowcach do poziomu przyziemia.

Poniżej fotorelacja z tego spotkania  i więcej szczegółów.

Zapraszamy również do wysłuchania relacji na www.radiokson.pl