Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Dolnośląskie Forum Integracyjne
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych
ZAPRASZAJĄ do udziału w IV PIELGRZYMCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ich Rodzin i Przyjaciół do HENRYKOWA,
w dniu 31 sierpnia 2013r

Wzorem poprzednich edycji w Pielgrzymce mogą wziąć udział grupy zorganizowane (Państwa Placówka, DPS-y, WTZ-y, Szkoły Specjalne, GOPS-y, OPS-y) oraz indywidualnie osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami. IV Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie będzie miała charakter jednodniowego, spotkania w godzinach między 11.00 - 16.00 z nieodpłatnym posiłkiem dla wszystkich uczestników.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.jpg)ZOBACZ PLAKAT

Wspaniałym krokiem w tym kierunku jest inicjatywa Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które wspólnie z Ukrainą realizuje projekt pn. „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Projekt zakłada utworzenie Akademii kształcącej pracowników muzeów polskich i ukraińskich w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Akademia ma także kreować nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. Jego efektem będzie też zwiększenie liczby muzeów powszechnie dostępnych, powszechnie tzn. z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zwiedzających. Taki jest trend światowy i europejski i mamy nadzieję, że dobre wiatry ideę Akademii przeniosą także do muzeów Dolnego Śląska w tym Kotliny Jeleniogórskiej.

Z Satysfakcją odnotować trzeba, że Karkonoskie Muzeum w Jeleniej Górze dzięki nakładom remontowym i modernizacyjnym zadbało o niepełnosprawnych. Wiele jest jednak do zrobienia w tym zakresie innych muzeów, do których prowadzą najczęściej schody.

Wszyscy administratorzy budynków na segregację śmieci patrzą wyłącznie z punktu widzenia ponoszenia jak najniższych kosztów z tym związanych. Oznacza to, że większość administratorów (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców) dążą do wprowadzenia zasady pełnej segregacji śmieci z uwagi na niższe koszty. Tymczasem zdaniem wielu znawców problemu pełna segregacja śmieci jest bardzo trudna w warunkach np. domku jednorodzinnego, a już praktycznie niemożliwa w wielkim blokowisku, w którym jest nawet kilkadziesiąt mieszkań. „Konia z rzędem” dla tego kto potrafi przymusić wszystkich lokatorów do właściwego segregowania odpadów. Wystarczy jeden lokator i z wielkiej teorii o segregacji wyjdą nici. Oznacza to także, że wszyscy lokatorzy będą obciążani za śmieci niesegregowane. Na jeleniogórskim Zabobrzu mieszka wiele osób starszych i niepełnosprawnych, mających kłopoty z poruszaniem się, percepcją, a także ze wzrokiem. Bardzo duża ilość mieszkańców miasta podnosi ten problem, którego zdają się nie dostrzegać nie tylko gospodarze miasta. Jak bowiem osoba niedowidząca lub niewidoma mieszkająca samotnie może odróżnić jaki rodzaj śmieci wrzucić do określonego pojemnika. Powszechną praktyką staje się likwidacja zsypów n śmieci w wieżowcach, które mają przyczynić się do sukcesu w postaci pełnej segregacji odpadów. Zainteresowaliśmy tym problemem Radnych Rady Miasta współpracujących z Sejmikiem. Radny Oliwer Kubicki złożył interpelację, której treść załączamy.

Czekamy na decyzję Prezydenta Zawiły.

Zamienię mieszkanie dwupokojowe + kuchnia + łazienka o powierzchni 34,8 m2 umiejscowione na 4 piętrze na mieszkanie znajdujące się na piętrze 1 lub 2. Więcej informacji pod numerem telefonu 663-354-655.

Więcej w załączniku...

Załączniki:
Pobierz plik (praga.pdf)WIĘCEJ

W drugiej części programu „Dotyk Historii” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Banku Zachodniego w niedzielę 21 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka do Zamku Książ. Wzięło w niej udział 16 dzieci i opiekunów ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Organizatorzy zapewnili nie tylko przejazd i posiłek na miejscu , ale również zwiedzanie Zamku i jego podziemi oraz palmiarnię. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyli w życiu rycerskiej wioski, gdzie wspólnie z rycerzami strzelali z łuku do tarcz, zakładali na siebie rycerski rynsztunek i tradycyjnie już podziwiali rycerskie walki.

Zarówno rodzice jak i dzieci byli zafascynowani wycieczką, w wielu przypadkach po raz pierwszy w średniowiecznych murach, a wielu milusińskich zainteresowało się historią Dolnego Śląska. Kolejne spotkanie z historią zorganizujemy 8 maja 2013r. w Jeleniej Górze na podwórku KSON, gdzie dzieci będą mogli uczestniczyć w podobnych zajęciach.

Od kilku już lat inwalidzi wzroku sygnalizują niewłaściwość funkcjonowania sygnalizacji dźwiękowej na przejściach ulicznych miasta. Dotyczy to szczególnie rejonu śródmieścia i Zabobrza (skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II). Wyciszone sygnały dźwiękowe informujące o zielonym lub czerwonym świetle dla pieszych zacierają się w ulicznym hałasie i są niesłyszane z wszystkimi tego dla bezpieczeństwa przechodzących konsekwencjami.

 

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku Podjęło wspólnie z Zarządem Ulic i Mostów inicjatywę przeglądów wszystkich sygnalizatorów ulicznych w mieście. Już po pierwszym przeglądzie w miesiącu marcu specjaliści z ZUiM potwierdzili zasadność uwag zgłaszanych przez niedowidzących i niewidomych. Sytuacja ta dotyczy także seniorów. Przypomnijmy, że co czarty mieszkaniec naszego miasta to osoba niepełnosprawna lub starsza mająca naturalne kłopoty ze wzrokiem, słuchem i poruszaniem się. W miesiącu kwietniu przeprowadzony będzie kolejny monitoring przejść ulicznych, skutkiem czego miasto może stać się bezpieczne, zobaczymy...

Polcul powstał na początku 1980 r. w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika wielkiego formatu. Idea Polculu – początkowo nazwanego Fundacją Popierania Niezależnej Kultury Polskiej – wyrażała nadzieję i niepokój, które wzbudziły w nas wszystkich wypadki w Kraju, przede wszystkim masowy ruch Solidarności – nadzieje na odzyskanie suwerenności i niepokój o przyszłość demokracji.

Polcul był ideową i praktyczną reakcją, typową dla Jurka Bonieckiego. Zgodnie z sugestią Bonieckiego, fundacja postawiła sobie za cel popieranie niezależnych społecznych inicjatyw, szczególnie wydawnictw wolnych od komunistycznej cenzury. Poparcie to wyrażała w formie indywidualnych nagród pieniężnych, znanych pod nazwa „polkuli”, przemycanych do kraju i rozdzielanych wśród osób zaangażowanych w działania na rzecz demokracji, publicystów i kolporterów „drugiego obiegu”.