W sobotę 13 maja 2023r w Zgorzelcu odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia proklamacji Europa-Miasto. Dokładnie 25 lat temu Görlitz i Zgorzelec połączyły się, tworząc Europejskie Miasto Görlitz/Zgorzelec. Miasto Görlitz powstało dzięki swojemu położeniu na średniowiecznym europejskim szlaku handlowym i już u schyłku średniowiecza rozkwitło jako centrum handlowe i gospodarcze. Licząc ponad 9 tysięcy mieszkańców było wówczas jednym z największych niemieckich miast. Na jednej z konferencji w Poczdamie, zwycięskie mocarstwo poinformowało o nowym przebiegu granic po drugiej wojnie światowej. W ten sposób Görlitz zostało podzielone a rzeka Nysa Łużycka stała się rzeką graniczną. Niemcy ze wschodniego brzegu Nysy wygnani, a wielu ludzi ze wschodniej Polski zostało przeniesionych do nowo powstałego Zgorzelca. Görlitz i Zgorzelec stały się symbolicznymi miejscami z powojennej historii Europy. W latach 1989/90 po upadku żelaznej kurtyny, te dwa miasta po latach separacji, zaczęły nawiązywać kontakty i myśleć o wspólnej przyszłości. W 1991r została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Görlitz a Zgorzelcem. W wyniku jej podpisania, wykonano wiele małych i dużych kroków na szczeblach politycznych, które obejmowały między innymi procesy administracyjne, takie jak wspólne posiedzenia rad miejskich i komisji koordynacyjnej, transgraniczną linię autobusową ,wspólne obchody Bożego Ciała i wiele innych.

Podczas tygodnia Europy w 1998r nastąpił kolejny ważny, wspólny krok: proklamacja Europa-Miasta Zgorzelec-Gorlitz . We wspólnej deklaracji stwierdza się: „Europa jest przyszłością naszych miast”. Od tej pory oba miasta nadal sprawnie ze sobą współpracują i przyjaźnią.

     Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 13tej na scenie przy młynie Czterokołowym, po niemieckiej stronie mostu Staromiejskiego. Tam rozpoczął się cykl „Rozmowy o Europa-Mieście” z udziałem zaproszonych gości oraz burmistrzów obu miast. Podczas tego jubileuszu, który miał charakter Festynu rodzinnego, nasze Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową w Zgorzelcu, miało swoje stanowisko na moście Staromiejskim , gdzie staliśmy z fantomami piersi damskiej, męskiej, jąder i prostaty. Każdy mógł nauczyć się samobadania i dostać wiele cennych informacji. Rozdawaliśmy też broszurki o tematyce onkologicznej. Zainteresowanie było wielkie, mieliśmy gości polskich jak i niemieckich, gdzie zadawano nam wiele pytań, goście nie bali się także nauki samobadania na naszych fantomach.  Oprócz tego, można było kupić od nas pyszną porcję domowego ciasta, które w większości zostało przygotowane przez rodziny naszych przyjaciół z Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych jednostek okolic Zgorzelca. Zebrane środki ze sprzedaży, przeznaczymy na nadal trwający remont naszej przyszłej siedziby, z którym się zmagamy.

Na festynie można było spotkać stowarzyszenia i organizacje z Europa-Miasto, które od lat współpracują ze sobą, dzielą swoje pasje i zainteresowania. Zwieńczeniem jubileuszu były liczne występy artystyczne oby miast.

   Wraz z proklamacją Europamiasta Görlitz-Zgorzelec 25 lat temu powstała wspólna, widoczna i owocna forma współpracy, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, która może być gwarancją dobrej przyszłości dla ludzi po obu stronach Nysy.

 

Katarzyna Anders