Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nad­cho­dzi rewo­lu­cja w skład­ce zdro­wot­nej. Mini­ster­stwo Zdro­wia wykła­da kar­ty na stół

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nadchodzi-rewolucja-w-skladce-zdrowotnej-Ministerstwo-Zdrowia-wyklada-karty-na-stol,254956,2.html