Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pismo z życze­nia­mi od Pani Mini­ster Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej