Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oddłu­że­nie szpi­ta­li. Wice­mi­ni­ster Koniecz­ny: w MZ trwa­ją pra­ce nad restruk­tu­ry­za­cją lecznic

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Oddluzenie-szpitali-Wiceminister-Konieczny-w-MZ-trwaja-prace-nad-restrukturyzacja-lecznic,254668,14.html