Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Link do cyklicz­nych spo­tkań na zoom z CEZ Vita

Kson 1 zapra­sza Cię na zapla­no­wa­ne spo­tka­nie Zoom.

Temat: CEZ VITA

Czas: 10 sty 2024 01:30 PM Warszawa

        Co 2 tygo­dnie w Śro­da, do 26 cze 2024, 13 wystąpienia

        10 sty 2024 01:30 PM

        24 sty 2024 01:30 PM

        7 lut 2024 01:30 PM

        21 lut 2024 01:30 PM

        6 mar 2024 01:30 PM

        20 mar 2024 01:30 PM

        3 kwi 2024 01:30 PM

        17 kwi 2024 01:30 PM

        1 maj 2024 01:30 PM

        15 maj 2024 01:30 PM

        29 maj 2024 01:30 PM

        12 cze 2024 01:30 PM

        26 cze 2024 01:30 PM

Dołącz Zoom Spotkanie

https://zoom.us/j/91653767657?pwd=YVlMd2NPcnZQcTZjREhHdWhYR1VoUT09

Iden­ty­fi­ka­tor spo­tka­nia: 916 5376 7657

Kod dostę­pu: 583431

Wystar­czy jed­no stuk­nię­cie na urzą­dze­niu mobilnym

+48223073488„91653767657#„„*583431# Pol­ska

+48223987356„91653767657#„„*583431# Pol­ska

Wybierz numer według swo­jej lokalizacji

• +48 22 307 3488 Polska

• +48 22 398 7356 Polska

• +48 22 306 5342 Polska

Iden­ty­fi­ka­tor spo­tka­nia: 916 5376 7657

Kod dostę­pu: 583431

Znajdź swój numer lokal­ny: https://zoom.us/u/acrmZx1xo

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra
NIP: 6112447442

wwww.kson.pl