Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Żyj, miesz­kaj, pra­cuj w Jele­niej Górze. Film I “Baj­ka o Jelonku”