Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPO­ŁECZ­NA WYPO­ŻY­CZAL­NIA SPRZĘ­TU WSPOMAGANEGO