Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

23.12.2022 KSON BĘDZIE NIECZYNNY

DNIA 23.12.2022 PIĄ­TEK
KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH
BĘDZIE NIE­CZYN­NY

ZAPRA­SZA­MY OD WTOR­KU
27.12.2022