Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRA­SZA­MY NA KSO­Na­lia 2022

UWA­GA! Zmie­ni­ła się data pik­ni­ku z 16. na 14. wrze­śnia 2022 roku.

KSONalia 2022 plakat

Wię­cej infor­ma­cji pod nr 75 75 242 54 lub w sie­dzi­bie KSON  — OSO­BA DO KON­TAK­TU JADWI­GA TRĘBACZ