Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie o cenę za usłu­gi: opra­co­wa­nie mery­to­rycz­ne porad­ni­ka dostępności

Poni­żej infor­ma­cje do pobrania.