Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wzmac­nia­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i part­ne­rów społecznych.